Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d’urbanització de la plaça Pere Rovira

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2021
Data projecte: de desembre 2021
Pressupost: 715.095,75 €

Fitxers relacionats