Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte de reparació del parament exterior dels nínxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri del Sant Crist de Badalona

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2019
Data projecte: de maig 2019
Pressupost: 21.115,37 €

Fitxers relacionats