Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte de reparació del mur de contenció al carrer Venezuela

Projecte de reparació del mur de contenció al carrer Venezuela.

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/5fb4e3b1-7341-46c1-87da-b84ca9895d1f/200001732

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de setembre 2022
Pressupost: 278.904,61 €

Fitxers relacionats