Twitter Facebook Instagram Youtube

Bases tècniques per l'adequació a la normativa vigent de la instal·lació de detecció d’incendis de la biblioteca de Can Casacuberta i de l’Espai Betúlia

Exp. 2022/00041243N

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: d’octubre 2022
Pressupost: 47.465,98 €

Fitxers relacionats