Twitter Facebook Instagram Youtube

Memòria valorada per a l’actuació de millora del ferm de la calçada de la Travessera de Montigalà

Memòria valorada per a l’actuació de millora del ferm de la calçada de la Travessera de Montigalà.

Exp.:2023/28737Z

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2023
Data projecte: de desembre 2023
Pressupost: 457.022,76 €

Fitxers relacionats