Twitter Facebook Instagram Youtube

Cursos de natacio temporada

El Servei d’Esports ofereix un programa de cursets de natació, amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva entre la població de la ciutat, i més concretament la pràctica de la natació amb diferents objectius: familiaritzar-se amb el medi aquàtic, aprendre a nedar, millorar les qualitats físiques bàsiques dins el medi aquàtic, millorar i perfeccionar la coordinació dels estils... Sempre, adequant el treball a les característiques específiques de cada usuari.

Dades de contacte:
C/ Eduard Maristany, 9 esports@badalona.cat 93 483 26 00

EDAT DIES HORARIS
Joves: 17 a 29 anys 2 dies (dimarts i dijous) 09.30 a 10.15
Adults: 30 a 64 anys 2 dies (dimarts i dijous) 09.30 a 10.15
Infantil: 3-4-5 anys 2 dies (dilluns i dimecres) 17.30 a 18.15
Infantil: 3-4-5 anys 1 dia (divendres) 17.30 a 18.15
Infantil: 3-4-5 anys 1 dia (divendres) 17.30 a 18.15
Infantil: 3-4-5 anys 2 dies (dimarts i dijous) 17.30 a 18.15
Primària: 6 a 12 anys 2 dies (dilluns i dimecres) 18.15 a 19.00
Primària: 6 a 12 anys 1 dia (divendres) 18.15 a 19.00
Primària: 6 a 12 anys 2 dies (dimarts i dijous) 18.15 a 19.00
Joves: 17 a 29 anys 2 dies (dimarts i dijous) 19.00 a 19.45
Adults: 30 a 64 anys 2 dies (dimarts i dijous) 19.00 a 19.45
Secundària 13 a 16 anys 3 dies (dilluns, dimecres i divendres) 19.00 a 19.45

INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI DE CURSETS DE NATACIÓ

Explicació de l’activitat:

  • Curset d’adults (30 a 64) i joves (17a 29) : activitat física esportiva destinada a conèixer el medi aquàtic, iniciar-se a l’esport de natació i coordinar els diferents estils. Treball aeròbic i de tonificació.
  • Cursets de primària (6 a 12): familiarització, habilitats aquàtiques, perfeccionament tècnic i iniciació a altres esports aquàtics.
  • Cursets infantil (3 a 5): aprenentatge motor, cognitiu i afectiu del nen/a.
  • Curset secundària (13 a 16): coordinació, flexibilitat, força-resistència general i específica de determinats grups musculars. Capacitat aeròbica i inici d’anaeròbica.

Domiciliació dels rebuts mensuals:

Per formalitzar la inscripció al curset de natació s’haurà d’aportar una fotocòpia del número de compte bancari. Ja que el rebut es generarà mensualment i de forma automàtica, mentre l’usuari no notifiqui la seva baixa.

Els rebuts es confeccionaran el dia 16 de cada mes i es presentaran al cobrament, al compte corrent de l’usuari, el primer dia del mes següent.

Tramitació de la baixa:

La baixa del servei es podrà tramitar presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà. Aquestes s’hauran de cursar entre l’1 i el 15 del mes en curs. Si el procediment de baixa no es gestiona dins les dates establertes el rebut es farà efectiu al compte de l’usuari en el temps fixat.