Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona ciutat educadora

La cultura, font de creació i aprenentatges a la Ciutat Educadora.

Badalona celebra el dimecres 30 de novembre de 2023, el dia internacional de les ciutats educadores. 

Responent a la crida feta per l’Associació Internacional de Ciutats Educadora, Badalona s’ha afegit a la commemoració del 30 de novembre “Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023” amb un concert organitzat pel Conservatori Professional de Música de Badalona.

El lema d’enguany del Dia Internacional és "La cultura font de creació i d'aprenentatges a la ciutat educadora", escollit perquè a les ciutats, la cultura i l’art constitueixen una important via d’inclusió social i d’apoderament. Per aquest motiu, i en el marc del cicle Ja és dijous!, a les 20 hores, al Museu de Badalona, tindrà lloc el concert L’arpa Erard del Conservatori: una vida extraordinària, a càrrec de Juan Ramón Hernández Leiva.

 

Badalona va participar en el 1r Congrés Internacional de Ciutats Educadores que es va celebrar a Barcelona l’any 1990. En aquest Congrés es va aprovar la Carta de Ciutats Educadores, que va ser actualitzada a Gènova l’any 2004. A partir del congrés es va crear l’ Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), de la qual Badalona en forma part des del seu inici.

En el seu preàmbul la Carta expressa, entre altres, el següent:

“Avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d'incomptables possibilitats educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D'una manera o d'una altra, la ciutat presenta elements importants per una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius.

La ciutat educadora té personalitat pròpia, integrada en el país on s'ubica. Per tant, la seva identitat és interdependent amb la del territori del qual forma part. És també una ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb d'altres nuclis urbans del seu territori i amb ciutats d'altres països. El seu objectiu constant serà aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants.

La ciutat educadora ha d'exercitar i desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants. Atendrà sobretot els infants i els joves, però amb voluntat decidida d'incorporació de persones de totes les edats a la formació al llarg de la vida.”

Els vint principis que inclou la Carta s’agrupen en aquests tres blocs: el dret a la ciutat educadora; el comprimís de la ciutat; al servei integral de les persones.

Fitxers relacionats