Twitter Facebook Instagram Youtube

Subvencions convivència

El departament de Convivència publica la convocatòria per demanar subvencions destinades a entitats i associacions sense afany de lucre que potenciïn la convivència.

Tipologia de projectes amb possibilitat de cofinançament

Els projectes subvencionables o cofinançables han de tenir les següents finalitats:

- Projectes i activitats per a promoure la convivència i el civisme desenvolupades a Badalona.

- Projectes i activitats contra les discriminacions per raons de gènere, orientació sexual, edat, origen cultural, per creences i conviccions, condició física, ideologia política, diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, condicions de vida o situació socioeconòmica. Inclou projectes i activitats per a combatre estereotips, prejudicis i rumors respecte a persones i col·lectius.

- Projectes i activitats de capacitació i apoderament de persones i col·lectius que pateixen discriminació per raó de gènere, orientació sexual, edat, origen cultural, per creences i conviccions, ideologia política, condició física, diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, condicions de vida o situació socioeconòmica.

- Projectes i activitats de prevenció de qualsevol tipus de violència (inclou l’assetjament escolar-bullying), així com de gestió pacífica de conflictes.

- Promoure i garantir espais de diàleg i interacció veïnal en diversitat (interculturals, intergèneres, intergeneracionals, interreligiosos...) adreçades al conjunt de la població i de caràcter comunitari o que promocioni eines i mecanismes de corresponsabilitat i gestió dels propis conflictes