Twitter Facebook Instagram Youtube

Fira de Sant Jordi 2024

S'obre el període de sol·licitud d'inscripció per participar a la fira de Sant Jordi 2024 al carrer Francesc Layret.

Fira de Sant Jordi Badalona 2024

La fira comercial de Sant Jordi a Badalona se celebra els últims anys al carrer Francesc Layret durant la diada. Hi participen comerços, entitats i centres educatius i es venen productes relacionats amb la festa de Sant Jordi: flors, pastisseria i símbols populars i literaris. Els participants hauran de disposar d'infraestructura i l'Ajuntament farà la distribució de l'espai.

ASSUMPTE:

S’OBRE EL PERÍODE DE SOL·LICITUDS PER PARTICIPAR EN LA FIRA DE SANT JORDI

UBICACIÓ:

C. DE FRANCESC LAYRET

QUI POT PARTICIPAR?

 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitat econòmica del sector professional de la pastisseria, la floristeria i el comerç que fomentin la venda de productes singulars típics relacionats amb els símbols de la diada de Sant Jordi.
 • Entitats i associacions que promoguin els símbols de la diada en el seu vessant literari, popular i/o social.
 • Escoles i instituts que fomentin, divulguin i/o promocionin aspectes singulars típics i que estiguin relacionats amb els símbols de la diada.

REQUISITS, CRITERIS DE SELECCIÓ

 • És obligatori que els comerços, les entitats, les associacions, les escoles i els instituts tinguin seu social a Badalona.
 • Les entitats i/o associacions han de ser sense ànim de lucre i estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Badalona. Cal indicar el número d’inscripció.

INFRAESTRUCTURES I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

 • Els participants hauran de disposar de les infraestructures necessàries per a dur a terme la seva activitat (carpa, taulell, cadires, elements decoratius, etc.).
 • Finalitzat l’esdeveniment, l’espai del lloc ocupat ha de quedar net i lliure de residus.
 • L’Ajuntament organitzarà la disposició dels espais i la ubicació de les diverses parades o estands.

DOCUMENTACIÓ I TÍTOL HABILITANT

 • A la instància cal indicar el tipus d’activitat a desenvolupar, degudament emplenada amb el NIF del sol·licitant. En cas de ser persona jurídica cal indicar el NIF del seu representant o estar inscrits en el registre d’apoderaments.
 • Si el sol·licitant és un establiment comercial haurà de disposar del corresponent títol que l’habiliti per a dur a terme l’activitat.
 • L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar qualsevol documentació que consideri oportuna per a la verificació de les dades i objecte de les sol·licituds.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Fins al 9 d’abril de 2024 (inclòs).

COM PARTICIPAR?

Les persones interessades hauran de presentar una instància genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a més informació, contactin amb el Departament de Comerç de l'Ajuntament:
93 483 26 47

Fitxers relacionats