Twitter Facebook Instagram Youtube

Expedient 2023/20848Z

Proposta de taxa per prestació del servei de gestió de residus municipals i derogació del preu públic de recollida de residus urbana

Etiquetes
Expedients