Twitter Facebook Instagram Youtube

Que són els Next Generation UE?

Els fons Next Generation són un conjunt de recursos financers creats per la Unió Europea per a la recuperació econòmica davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. Aquests fons es distribueixen a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), articulat en quatre objectius principals:

  • Promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE
  • Donar suport a les transicions ecològica i digital
  • Mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19
  • Enfortir la resiliència i la capacitat d’ajust dels Estats membres

Cada estat membre ha de dissenyar un pla que inclogui les reformes i els projectes necessaris per a aconseguir aquests objectius. A l’Estat Espanyol aquest mecanisme s’ha concretat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) aprovat pel Consell de la Unió Europea el 13 de juliol de 2021.

Badalona aposta per una recuperació econòmica sostinguda que generi ocupació de qualitat i augmenti el benestar dels seus ciutadans. Per aconseguir-ho s’han impulsat diverses actuacions importants finançades per fons Next Generation-UE.

L’Ajuntament de Badalona dona compliment a la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del pla de recuperació, transformació i resiliència, amb el pla de mesures antifrau aprovat al maig de 2022 per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i el conflicte d’interessos en l’àmbit de la gestió del PRTR.

Imatges relacionades