Twitter Facebook Instagram Youtube

Patrimoni

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-Artístic, Paisatgístic, Arqueològic, Típic i Tradicional de Badalona. Catàleg Normatiu d'Edificis, Conjunts urbans i Construccions d'Interès.