Twitter Facebook Instagram Youtube

Pagament de rebuts

 L'Ajuntament ha delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), la recaptació dels tributs municipals.

 En la pàgina web de l'organisme trobareu informació relacionada amb el tràmit i pagament de rebuts, entre d'altres:

Per realitzar qualsevol tràmit presencial a l'oficina de l'ORGT a Badalona, és recomenable demanar cita prèvia (excepte per fraccionament de deutes). Si no us voleu desplaçar, també podeu contactar amb la oficina mitjançant el telèfon o correu electrònic.

 Telèfon:  934 729 225
 Email:  orgt.badalona@diba.cat

Heu de tenir en compte, que per a les persones jurídiques, la Llei 39/2015 estableix l’ús obligatori dels mitjans electrònics en les seves relacions amb l’Administració, així com per altres subjectes inclosos a l'article 14. En la seu de l'ORGT trobareu tràmits específics així com el de registre electrònic per a la presentació d’escrits.

El registre electrònic permet la presentació d’escrits a qualsevol hora del dia tots els dies de l’any, amb certificat digital. Si disposeu de targeta sanitària individual del CatSalut, podeu obtenir al moment un identificador idCAT Mòbil.