Twitter Facebook Instagram Youtube

Insalubritats en habitatges i solars

Les finques (habitatge, solar, edifici abandonat, etc.) que pel seu estat de manca de neteja i manteniment hagin desembocat en una situació d’insalubritat, generen un problema per a les persones que habiten en el seu entorn més proper.

Segons la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, el propietari d’una finca ha de mantenir-la en unes condicions correctes de neteja, manteniment i lliure de plagues, per tal de no causar molèsties a la ciutadania.

Aquestes situacions d’insalubritat es poden posar en coneixement a l’Ajuntament mitjançant una instancia. Les instàncies es poden presentar presencialment a l’Edifici del Viver o bé a l’Oficina Municipal de Districte. També es poden presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el tràmit Molèsties causades per situacions d'insalubritat