Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte tècnic per a la substitució de les unitats refredadores de climatització del Viver

Projecte tècnic per a la substitució de les unitats refredadores de climatització del Viver.

EXP.: 2024/11694X

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2024
Data projecte: de novembre 2023
Pressupost: 337.433,56€

Fitxers relacionats