Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte tècnic per a la reparació de la coberta dels vestuaris i renovació de les instal·lacions del camp municipal de futbol de Llefià

Projecte tècnic per a la reparació de la coberta dels vestuaris i renovació de les instal·lacions del camp municipal de futbol de Llefià.

Exp: 2022/51081Y

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de novembre 2022
Pressupost: 399.242,82 €

Fitxers relacionats