Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte executiu d'urbanització del tram superior del carrer Barcelona

Projecte executiu d'urbanització del tram superior del carrer Barcelona.

Exp: 2022/47568N

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2023
Data projecte: de febrer 2023
Pressupost: 158.959,60 €

Fitxers relacionats