Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte executiu de construcció del viaducte sobre el canal del Port de Badalona

Projecte executiu de construcció del viaducte sobre el canal del Port de Badalona.

EXP.: 2023/782N

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2023
Data projecte: de gener 2023
Pressupost: 12.432.222,92

Fitxers relacionats