Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d'urbanització dels habitatges plurifamiliars en l'avinguda d'Eduard Maristany Parcela B1.1

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2020
Data projecte: de novembre 2019
Pressupost: 217.531,08€

Fitxers relacionats