Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d'urbanització del parc Riera Pomar fase 1 -AMB

Projecte d'urbanització del parc Riera Pomar fase 1 -AMB.

Exp núm.2022/54314L

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2024
Data projecte: de gener 2024
Pressupost: 4.288,849,96€

Fitxers relacionats