Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d'urbanització de l'espai interior d'illa al c. Numància

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2020
Data projecte: de gener 2020

Fitxers relacionats