Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d’Urbanització de la zona verda entre els carrers Ponent i Marquès de Mont-Roig

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de maig 2022
Pressupost: 332.819,42 €

Fitxers relacionats