Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d'urbanització confluència dels carrers Santa Bàrbara i Vila-Llebrera

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2019
Data projecte: de febrer 2019
Pressupost: 284.151,85 €

Fitxers relacionats