Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte del col·lector del carrer Pau Piferrer

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2019
Data projecte: de gener 2019
Pressupost: 472.247,71 €

Fitxers relacionats