Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte de reparació dels paviments i murs del cementiri de Sant Pere

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2019
Data projecte: de setembre 2019
Pressupost: 43.999,06€

Fitxers relacionats