Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte de les obres d'instal·lació del sistema provisional de producció i distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu de la Plana

Projecte de les obres d'instal·lació del sistema provisional de producció i distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu de la Plana.

Exp: 2023/3483S

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2023
Data projecte: de gener 2023
Pressupost: 19.970,12 €

Fitxers relacionats