Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte de les actuacions interiors en les instal·lacions de 5 pavellons municipals

Projecte de les actuacions interiors en les instal·lacions de 5 pavellons municipals.

 

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/968c3300-418d-4804-82f6-5498f94d6d0f/200062449

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de desembre 2022
Pressupost: 1.348.710,18 €,

Fitxers relacionats