Twitter Facebook Instagram Youtube

Memòria valorada per l’actuació de millora del ferm de la calçada de l’avinguda Joan XXIII

Memòria valorada per l’actuació de millora del ferm de la calçada de l’avinguda Joan XXIII.

Expedient: 2023/31661V

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2024
Data projecte: de juliol 2023
Pressupost: 164.177,99 €

Fitxers relacionats