Twitter Facebook Instagram Youtube

Memoria valorada per a l’actuació del ferm de la calçada del carrer Mendelsson

Memoria valorada per a l’actuació del ferm de la calçada del carrer Mendelsson.

Expedient: 2023/28666N

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2023
Data projecte: de desembre 2023
Pressupost: 179.454.93 €

Fitxers relacionats