Twitter Facebook Instagram Youtube

Bases tècniques per a les obres de conservació de la tanca perimetral de la pista de skate

Bases tècniques per a les obres de conservació de la tanca perimetral de la pista de skate.

EXP.: 2024/867Q

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2024
Data projecte: d’abril 2024
Pressupost: 122552, 90€

Fitxers relacionats