Twitter Facebook Instagram Youtube

Bases tècniques per a l'adptació a la normativa vigent de les plataformes elevadores de les biblioteques de Pomar i Canyadó.

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022

Fitxers relacionats