Twitter Facebook Instagram Youtube

Bases tècniques per a la substitució del paviment de linòleum del gimnàs de l'escola Pau Picasso

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2023
Data projecte: de gener 2023
Pressupost: 25.096,92 €

Fitxers relacionats