Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte tècnic de la Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona

Projecte tècnic  de la Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona.

EXP.: 2024/6634X

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2024
Data projecte: de novembre 2023
Pressupost: 190.809,64

Fitxers relacionats