Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de la modificació del Projecte d'urbanització de la zona verda del c. Cervantes

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2020
Data projecte: de gener 2020
Pressupost: 17.897,00 €

Fitxers relacionats