Twitter Facebook Instagram Youtube

Projectes i obres

Projectes i obres a Badalona

Carregant...
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf2568b250>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-del-parc-riera-pomar-fase-1', 'uid': '18875561508346c1abcdf92471b6239a', 'title': "Projecte d'urbanització del parc Riera Pomar fase 1 -AMB", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-parc-riera-pomar-fase-1/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-parc-riera-pomar-fase-1/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-parc-riera-pomar-fase-1', 'geolocation': '41.46543449499657|2.248635292053223', 'approval_year': '2024', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2024/01/16', 'date': '16/01/2024'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1fb67ac0>, 'id': 'aprovacio-del-projecte-tecnic-per-a-la-reforma-de-les-instal-lacions-dacumulacio-i-distribucio-dacs-i-afch-del-complex-esportiu-de-can-cabanyes-sistrells-de-badalona', 'uid': '22115f5a77d74e50b9fa58abe80561a1', 'title': "Projecte tècnic de la Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-del-projecte-tecnic-per-a-la-reforma-de-les-instal-lacions-dacumulacio-i-distribucio-dacs-i-afch-del-complex-esportiu-de-can-cabanyes-sistrells-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-del-projecte-tecnic-per-a-la-reforma-de-les-instal-lacions-dacumulacio-i-distribucio-dacs-i-afch-del-complex-esportiu-de-can-cabanyes-sistrells-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-del-projecte-tecnic-per-a-la-reforma-de-les-instal-lacions-dacumulacio-i-distribucio-dacs-i-afch-del-complex-esportiu-de-can-cabanyes-sistrells-de-badalona', 'geolocation': '41.44626499241337|2.2331428527832036', 'approval_year': '2024', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/11/24', 'date': '24/11/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1fb64190>, 'id': 'projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-les-unitats-refredadores-de-climatitzacio-del-viver', 'uid': 'a2c2d515461c40bd828813447910780c', 'title': 'Projecte tècnic per a la substitució de les unitats refredadores de climatització del Viver', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-les-unitats-refredadores-de-climatitzacio-del-viver/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-les-unitats-refredadores-de-climatitzacio-del-viver/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-les-unitats-refredadores-de-climatitzacio-del-viver', 'geolocation': '41.45226813257425|2.248908877372742', 'approval_year': '2024', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/11/23', 'date': '23/11/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1e5b8230>, 'id': 'memoria-valorada-per-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-lavinguda-joan-xxiii', 'uid': '0aadc8bd49794105a2bd7523efb2ecc0', 'title': 'Memòria valorada per l’actuació de millora del ferm de la calçada de l’avinguda Joan XXIII', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-lavinguda-joan-xxiii/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-lavinguda-joan-xxiii/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-lavinguda-joan-xxiii', 'geolocation': '41.43458341267854|2.2193065119758693', 'approval_year': '2024', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/07/19', 'date': '19/07/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319c460>, 'id': 'projecte-constructiu-per-a-la-remediacio-del-subsol-de-la-parcel-la-16-equipament-e-10-i-zona-verda-entre-blocs-del-sector-1a-del-pla-especial-del-port-de-badalona-gener-2023-2', 'uid': '4d9b2070081246db8dfe1905e18917cd', 'title': 'Projecte constructiu per a la remediació del subsol de la parcel·la 16, equipament E-10 i zona verda entre blocs del sector 1A del Pla especial del Port de Badalona (Gener 2023)', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-constructiu-per-a-la-remediacio-del-subsol-de-la-parcel-la-16-equipament-e-10-i-zona-verda-entre-blocs-del-sector-1a-del-pla-especial-del-port-de-badalona-gener-2023-2/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-constructiu-per-a-la-remediacio-del-subsol-de-la-parcel-la-16-equipament-e-10-i-zona-verda-entre-blocs-del-sector-1a-del-pla-especial-del-port-de-badalona-gener-2023-2/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-constructiu-per-a-la-remediacio-del-subsol-de-la-parcel-la-16-equipament-e-10-i-zona-verda-entre-blocs-del-sector-1a-del-pla-especial-del-port-de-badalona-gener-2023-2', 'geolocation': '41.4322697|2.2376859', 'approval_year': '2024', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/01/30', 'date': '30/01/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d680>, 'id': 'documentacio-tecnica-per-a-la-instal-lacio-denllumenat-public-al-poligon-can-ribo', 'uid': '124cdc459fbc421b9f7a9f7e674b6a58', 'title': 'Documentació tècnica per a la instal.lació d’enllumenat públic al polígon Can Ribó', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-per-a-la-instal-lacio-denllumenat-public-al-poligon-can-ribo/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-per-a-la-instal-lacio-denllumenat-public-al-poligon-can-ribo/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-per-a-la-instal-lacio-denllumenat-public-al-poligon-can-ribo', 'geolocation': '41.4577118|2.2630513', 'approval_year': '2024', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/10/19', 'date': '19/10/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf2568b2a0>, 'id': 'memoria-valorada-per-a-lactuacio-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-mendelsson', 'uid': '6897a82beff244f7b967a902dd8a3b74', 'title': 'Memoria valorada per a l’actuació del ferm de la calçada del carrer Mendelsson', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-lactuacio-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-mendelsson/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-lactuacio-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-mendelsson/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-lactuacio-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-mendelsson', 'geolocation': '41.452516265961435|2.2232723197534026', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/12/20', 'date': '20/12/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf2568a5d0>, 'id': 'modificacio-de-les-bases-tecniques-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-de-la-biblioteca-can-casacuberta-de-badalona', 'uid': '72a2edd0cb5e4922b0ef55e3dae96382', 'title': 'Obres de reparació de la coberta de la biblioteca Can Casacuberta de Badalona', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/modificacio-de-les-bases-tecniques-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-de-la-biblioteca-can-casacuberta-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/modificacio-de-les-bases-tecniques-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-de-la-biblioteca-can-casacuberta-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/modificacio-de-les-bases-tecniques-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-de-la-biblioteca-can-casacuberta-de-badalona', 'geolocation': '41.4456558|2.2469832', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/12/13', 'date': '13/12/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf2568a530>, 'id': 'memoria-valorada-per-a-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-la-travessera-de-montigala', 'uid': '8527b1fc26e4414e8c83672a269c6c20', 'title': 'Memòria valorada per a l’actuació de millora del ferm de la calçada de la Travessera de Montigalà', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-la-travessera-de-montigala/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-la-travessera-de-montigala/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-lactuacio-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-de-la-travessera-de-montigala', 'geolocation': '41.454334148575064|2.228833073467458', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/12/07', 'date': '07/12/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1ef4f020>, 'id': 'projecte-executiu-reforma-integral-de-les-pistes-datletisme-paco-aguila', 'uid': 'ea11f9acee9447bd9394a96fafc895d0', 'title': "Projecte executiu reforma integral de les pistes d'atletisme Paco Águila", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-reforma-integral-de-les-pistes-datletisme-paco-aguila/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-reforma-integral-de-les-pistes-datletisme-paco-aguila/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-reforma-integral-de-les-pistes-datletisme-paco-aguila', 'geolocation': '41.46880427925593|2.2352059325577005', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/12/04', 'date': '04/12/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1fb65810>, 'id': 'projecte-dinstal-lacions-reforma-i-adequacio-de-les-instal-lacions-de-la-masia-can-bofi-vell-de-badalona', 'uid': '448d19900c484aec8f676c2189ccffc1', 'title': "Projecte d'instal·lacions: reforma i adequació de les instal·lacions de la masia Can Bofí Vell de Badalona", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacions-reforma-i-adequacio-de-les-instal-lacions-de-la-masia-can-bofi-vell-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacions-reforma-i-adequacio-de-les-instal-lacions-de-la-masia-can-bofi-vell-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacions-reforma-i-adequacio-de-les-instal-lacions-de-la-masia-can-bofi-vell-de-badalona', 'geolocation': '41.4551740668321|2.2334585382257903', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/12/01', 'date': '01/12/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1fb66710>, 'id': 'projecte-de-reparacio-i-canvi-de-gespa-del-camp-de-futbol-de-can-cabanyes', 'uid': '8cc678f62e3847f188d8e6ef978fe649', 'title': 'Projecte de reparació i canvi de gespa del camp de futbol de Can Cabanyes - Sistrells', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-i-canvi-de-gespa-del-camp-de-futbol-de-can-cabanyes/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-i-canvi-de-gespa-del-camp-de-futbol-de-can-cabanyes/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-i-canvi-de-gespa-del-camp-de-futbol-de-can-cabanyes', 'geolocation': '41.448354949999995|2.2350124536437823', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/07/21', 'date': '21/07/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319fd90>, 'id': 'projecte-de-centre-deducacio-viaria-i-civica-i-adequacio-de-laparcament-de-vehicles-oficilas-a-la-zona-de-lq-guardia-urbana-del-turo-caritg', 'uid': 'd9f02b83156c41219f63a2d2c2450cbc', 'title': "Projecte de centre d'Educació Viària i cívica i adequació de l'aparcament de vehicles oficilas a la zona de la Guàrdia Urbana del Turó Caritg", 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Guardia Urbana',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-centre-deducacio-viaria-i-civica-i-adequacio-de-laparcament-de-vehicles-oficilas-a-la-zona-de-lq-guardia-urbana-del-turo-caritg/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-centre-deducacio-viaria-i-civica-i-adequacio-de-laparcament-de-vehicles-oficilas-a-la-zona-de-lq-guardia-urbana-del-turo-caritg/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-centre-deducacio-viaria-i-civica-i-adequacio-de-laparcament-de-vehicles-oficilas-a-la-zona-de-lq-guardia-urbana-del-turo-caritg', 'geolocation': '41.44538815|2.2294248132266206', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/07/11', 'date': '11/07/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d270>, 'id': 'aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-de-lav-sant-salvador-i-c-guasch-al-municipi-de-badalona', 'uid': '3c6fc0263d924bdab83547fb86700607', 'title': "Aprovació inicial per l'AMB del Projecte de Reurbanització de l'av. Sant Salvador i c. Guasch al municipi de Badalona", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-de-lav-sant-salvador-i-c-guasch-al-municipi-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-de-lav-sant-salvador-i-c-guasch-al-municipi-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-de-lav-sant-salvador-i-c-guasch-al-municipi-de-badalona', 'geolocation': '41.44971495598449|2.2491129507128087', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/06/01', 'date': '01/06/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f480>, 'id': 'obres-dadequacio-interior-instal-lacions-i-subministraments-basics-de-la-masia-de-can-bofi-vell', 'uid': '735c167ec34746df843e043b6ca44536', 'title': "Obres d'adequació interior, instal·lacions i subministraments bàsics de la masia de Can Bofí Vell", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-dadequacio-interior-instal-lacions-i-subministraments-basics-de-la-masia-de-can-bofi-vell/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-dadequacio-interior-instal-lacions-i-subministraments-basics-de-la-masia-de-can-bofi-vell/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-dadequacio-interior-instal-lacions-i-subministraments-basics-de-la-masia-de-can-bofi-vell', 'geolocation': '41.45527445|2.2338034017479496', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/05/22', 'date': '22/05/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ed00>, 'id': 'projecte-executiu-de-millora-de-les-instal-lacions-de-distribucio-daigua-per-consum-huma-i-sistemes-de-climatitzacio-de-lescola-primaria-de-gitanjali', 'uid': '6ec49990444d49109adf5cdd7fccf7f7', 'title': 'Projecte executiu de millora de les instal.lacions de distribució d’aigua per consum humà i sistemes de climatització de l’Escola primària de Gitanjali', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-millora-de-les-instal-lacions-de-distribucio-daigua-per-consum-huma-i-sistemes-de-climatitzacio-de-lescola-primaria-de-gitanjali/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-millora-de-les-instal-lacions-de-distribucio-daigua-per-consum-huma-i-sistemes-de-climatitzacio-de-lescola-primaria-de-gitanjali/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-millora-de-les-instal-lacions-de-distribucio-daigua-per-consum-huma-i-sistemes-de-climatitzacio-de-lescola-primaria-de-gitanjali', 'geolocation': '41.446741599999996|2.2475941995055586', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/05/02', 'date': '02/05/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d3b0>, 'id': 'projecte-dobres-de-reparacio-i-altres-millores-del-conservatori-de-musica-de-badalona', 'uid': '62fc21c52a8b494987b71f0468820935', 'title': "Projecte d'obres de reparació i altres millores del Conservatori de Música de Badalona", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-reparacio-i-altres-millores-del-conservatori-de-musica-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-reparacio-i-altres-millores-del-conservatori-de-musica-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-reparacio-i-altres-millores-del-conservatori-de-musica-de-badalona', 'geolocation': '41.451532650000004|2.248741570146758', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/04/21', 'date': '21/04/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d630>, 'id': 'aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-del-passeig-maritim-entre-els-carrers-sant-domenec-i-torrent-de-vallmajor-al-municipi-de-badalona', 'uid': 'f637e49ecd334d72a00fca253cec12a1', 'title': "Aprovació inicial per l'AMB del Projecte de Reurbanització del passeig Marítim entre els carrers Sant Domènec i Torrent de Vallmajor al municipi de Badalona", 'description': 'Projecte de Reurbanització de l’avinguda Sant Salvador i carrer Guasch', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-del-passeig-maritim-entre-els-carrers-sant-domenec-i-torrent-de-vallmajor-al-municipi-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-del-passeig-maritim-entre-els-carrers-sant-domenec-i-torrent-de-vallmajor-al-municipi-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-inicial-per-lamb-del-projecte-de-reurbanitzacio-del-passeig-maritim-entre-els-carrers-sant-domenec-i-torrent-de-vallmajor-al-municipi-de-badalona', 'geolocation': '41.44939063418438|2.2532773026614454', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovació inicial', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/03/28', 'date': '28/03/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319e210>, 'id': 'projecte-executiu-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-dels-carrers-industria-i-antoni-bori', 'uid': 'b7cfb9bf61904f94beb402946274c5e2', 'title': 'Projecte executiu per a la millora de la seguretat viària de la cruïlla dels carrers Indústria i Antoni Bori', 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Mobilitat',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-dels-carrers-industria-i-antoni-bori/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-dels-carrers-industria-i-antoni-bori/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-dels-carrers-industria-i-antoni-bori', 'geolocation': '41.437088322376496|2.2383349000914925', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/03/09', 'date': '09/03/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319c960>, 'id': 'projecte-executiu-durbanitzacio-del-tram-superior-del-carrer-barcelona', 'uid': 'b995b4d42cfe432b8ad7f3babd8d2e92', 'title': "Projecte executiu d'urbanització del tram superior del carrer Barcelona", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-durbanitzacio-del-tram-superior-del-carrer-barcelona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-durbanitzacio-del-tram-superior-del-carrer-barcelona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-durbanitzacio-del-tram-superior-del-carrer-barcelona', 'geolocation': '41.45188616766545|2.245287895202637', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/02/25', 'date': '25/02/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d360>, 'id': 'projecte-per-a-la-creacio-de-la-nova-area-de-jocs-infantils-i-juvenils-al-costat-de-lescola-joan-llongueras-i-de-lie-llibertat', 'uid': 'a78b3b996c7843778856c3e1fd9f1dc8', 'title': 'Projecte per a la creació de la nova àrea de jocs infantils i juvenils al costat de l’escola Joan Llongueras i de l’IE Llibertat', 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('projectes',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-creacio-de-la-nova-area-de-jocs-infantils-i-juvenils-al-costat-de-lescola-joan-llongueras-i-de-lie-llibertat/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-creacio-de-la-nova-area-de-jocs-infantils-i-juvenils-al-costat-de-lescola-joan-llongueras-i-de-lie-llibertat/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-creacio-de-la-nova-area-de-jocs-infantils-i-juvenils-al-costat-de-lescola-joan-llongueras-i-de-lie-llibertat', 'geolocation': '41.4527493|2.2220054', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/02/02', 'date': '02/02/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319dfe0>, 'id': 'bases-tecniques-per-a-la-substitucio-del-paviment-de-linoleum-del-gimnas-de-lescola-pau-picasso', 'uid': 'adac8a5a38474d8e843dc1b50277cc0a', 'title': "Bases tècniques per a la substitució del paviment de linòleum del gimnàs de l'escola Pau Picasso", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/bases-tecniques-per-a-la-substitucio-del-paviment-de-linoleum-del-gimnas-de-lescola-pau-picasso/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/bases-tecniques-per-a-la-substitucio-del-paviment-de-linoleum-del-gimnas-de-lescola-pau-picasso/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/bases-tecniques-per-a-la-substitucio-del-paviment-de-linoleum-del-gimnas-de-lescola-pau-picasso', 'geolocation': '41.44969083100206|2.2269308567047124', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/01/27', 'date': '27/01/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ce60>, 'id': 'memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-de-ronda-sant-antoni-de-llefia-avinguda-america', 'uid': '151428574d7e403dba44e0879f3baef6', 'title': 'Memòria valorada per a la millora de la seguretat viària de la cruïlla de Ronda Sant Antoni de Llefià - Avinguda Amèrica', 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Mobilitat',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-de-ronda-sant-antoni-de-llefia-avinguda-america/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-de-ronda-sant-antoni-de-llefia-avinguda-america/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-de-ronda-sant-antoni-de-llefia-avinguda-america', 'geolocation': '41.44213122805442|2.217274904251099', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/01/27', 'date': '27/01/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d9f0>, 'id': 'memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-ctra-mataro-ctra-tiana-bv-5008', 'uid': '6dc2edfa94b84a47b54f23472682cee8', 'title': 'Memòria valorada per a la millora de la seguretat viària de la cruïlla Ctra Mataró-Ctra. Tiana (BV-5008)', 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Mobilitat',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-ctra-mataro-ctra-tiana-bv-5008/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-ctra-mataro-ctra-tiana-bv-5008/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/memoria-valorada-per-a-la-millora-de-la-seguretat-viaria-de-la-cruilla-ctra-mataro-ctra-tiana-bv-5008', 'geolocation': '41.46153511816125|2.269197002915298', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/01/27', 'date': '27/01/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319cfa0>, 'id': 'projecte-dobres-de-substitucio-de-la-gespa-artificial-del-camp-de-futbol-7-de-montigala', 'uid': 'c5fbf5c9be9a42a795057756ecd0e52f', 'title': "Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 de Montigalà", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-substitucio-de-la-gespa-artificial-del-camp-de-futbol-7-de-montigala/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-substitucio-de-la-gespa-artificial-del-camp-de-futbol-7-de-montigala/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-substitucio-de-la-gespa-artificial-del-camp-de-futbol-7-de-montigala', 'geolocation': '41.4580736|2.234987610833873', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/01/26', 'date': '26/01/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319c280>, 'id': 'projecte-de-les-obres-dinstal-lacio-del-sistema-provisional-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-al-poliesportiu-de-la-plana', 'uid': 'c9d11d72f1f14dec97de723765f02754', 'title': "Projecte de les obres d'instal·lació del sistema provisional de producció i distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu de la Plana", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-les-obres-dinstal-lacio-del-sistema-provisional-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-al-poliesportiu-de-la-plana/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-les-obres-dinstal-lacio-del-sistema-provisional-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-al-poliesportiu-de-la-plana/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-les-obres-dinstal-lacio-del-sistema-provisional-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-al-poliesportiu-de-la-plana', 'geolocation': '41.4472891|2.2448455039928588', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/01/26', 'date': '26/01/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319fb10>, 'id': 'projecte-executiu-de-construccio-del-viaducte-sobre-el-canal-del-port-de-badalona', 'uid': '22f8961a84df4e4ab5cf0909fb09d175', 'title': 'Projecte executiu de construcció del viaducte sobre el canal del Port de Badalona', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-construccio-del-viaducte-sobre-el-canal-del-port-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-construccio-del-viaducte-sobre-el-canal-del-port-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-construccio-del-viaducte-sobre-el-canal-del-port-de-badalona', 'geolocation': '41.43670385570776|2.240678786183708', 'approval_year': '2023', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2023/01/10', 'date': '10/01/2023'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319cc30>, 'id': 'projecte-de-les-actuacions-interiors-en-les-instal-lacions-de-5-pavellons-municipals', 'uid': '29a0c90c49c74957b7154d5c40aacea4', 'title': 'Projecte de les actuacions interiors en les instal·lacions de 5 pavellons municipals', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-les-actuacions-interiors-en-les-instal-lacions-de-5-pavellons-municipals/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-les-actuacions-interiors-en-les-instal-lacions-de-5-pavellons-municipals/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-les-actuacions-interiors-en-les-instal-lacions-de-5-pavellons-municipals', 'geolocation': '41.4400774|2.2373663', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/12/02', 'date': '02/12/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f020>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-del-pla-parcial-del-sector-el-canyet-pla-parcial-poligon-c-de-canyet', 'uid': '5551202df8b04469bcbb2104cd73b599', 'title': 'Projecte d’urbanització del Pla parcial del sector el Canyet ( Pla parcial polígon C de Canyet)', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-pla-parcial-del-sector-el-canyet-pla-parcial-poligon-c-de-canyet/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-pla-parcial-del-sector-el-canyet-pla-parcial-poligon-c-de-canyet/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-pla-parcial-del-sector-el-canyet-pla-parcial-poligon-c-de-canyet', 'geolocation': '41.4756626|2.2347746', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/11/08', 'date': '08/11/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d860>, 'id': 'projecte-tecnic-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestuaris-i-renovacio-de-les-instal-lacions-del-camp-municipal-de-futbol-de-llefia', 'uid': '7f6896fd37354e91bfef963cb708fee6', 'title': 'Projecte tècnic per a la reparació de la coberta dels vestuaris i renovació de les instal·lacions del camp municipal de futbol de Llefià', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestuaris-i-renovacio-de-les-instal-lacions-del-camp-municipal-de-futbol-de-llefia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestuaris-i-renovacio-de-les-instal-lacions-del-camp-municipal-de-futbol-de-llefia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestuaris-i-renovacio-de-les-instal-lacions-del-camp-municipal-de-futbol-de-llefia', 'geolocation': '41.437787099999994|2.215397585866125', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/11/07', 'date': '07/11/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f430>, 'id': 'bases-tecniques-per-a-ladequacio-a-la-normativa-vigent-del-recorregut-devacuacio-i-accessibilitat-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-lespai-betulia', 'uid': 'b40abb096886426daa74e4b7466b6234', 'title': "Bases tècniques per a l'adequació a la normativa vigent del recorregut d'evacuació i accessibilitat de la biblioteca de Can Casacuberta i l'espai Betúlia", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/bases-tecniques-per-a-ladequacio-a-la-normativa-vigent-del-recorregut-devacuacio-i-accessibilitat-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-lespai-betulia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/bases-tecniques-per-a-ladequacio-a-la-normativa-vigent-del-recorregut-devacuacio-i-accessibilitat-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-lespai-betulia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/bases-tecniques-per-a-ladequacio-a-la-normativa-vigent-del-recorregut-devacuacio-i-accessibilitat-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-lespai-betulia', 'geolocation': '41.445517|2.2471657', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/10/13', 'date': '13/10/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f070>, 'id': 'projecte-adequacio-a-la-normativa-vigent-de-la-instal-lacio-de-deteccio-dincendis-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-de-lespai-betulia', 'uid': '917a23d2c5c1443184332719e6d370e2', 'title': "Bases tècniques per l'adequació a la normativa vigent de la instal·lació de detecció d’incendis de la biblioteca de Can Casacuberta i de l’Espai Betúlia", 'description': 'Exp. 2022/00041243N', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-adequacio-a-la-normativa-vigent-de-la-instal-lacio-de-deteccio-dincendis-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-de-lespai-betulia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-adequacio-a-la-normativa-vigent-de-la-instal-lacio-de-deteccio-dincendis-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-de-lespai-betulia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-adequacio-a-la-normativa-vigent-de-la-instal-lacio-de-deteccio-dincendis-de-la-biblioteca-de-can-casacuberta-i-de-lespai-betulia', 'geolocation': '41.445517|2.2471657', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/10/13', 'date': '13/10/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d310>, 'id': 'projecte-de-reparacio-del-mur-de-contencio-al-carrer-venezuela', 'uid': '2c148f0db5b9476ab1ce06f2c3f65662', 'title': 'Projecte de reparació del mur de contenció al carrer Venezuela', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-del-mur-de-contencio-al-carrer-venezuela/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-del-mur-de-contencio-al-carrer-venezuela/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-del-mur-de-contencio-al-carrer-venezuela', 'geolocation': '41.4439213|2.2191618', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/09/29', 'date': '29/09/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319fd40>, 'id': 'projectes-executius-per-a-la-correccio-de-defectes-en-la-instal-lacio-de-baixa-tensio-i-legalitzacio-de-bt-de-la-biblioteca-can-casacoberta-i-espai-betulia', 'uid': '366544c2864f4b509c0bd536aa137b28', 'title': 'Projectes executius per a la correcció de defectes en la instal·lació de baixa tensió i legalització de BT de la biblioteca Can Casacuberta i Espai Betúlia', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projectes-executius-per-a-la-correccio-de-defectes-en-la-instal-lacio-de-baixa-tensio-i-legalitzacio-de-bt-de-la-biblioteca-can-casacoberta-i-espai-betulia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projectes-executius-per-a-la-correccio-de-defectes-en-la-instal-lacio-de-baixa-tensio-i-legalitzacio-de-bt-de-la-biblioteca-can-casacoberta-i-espai-betulia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projectes-executius-per-a-la-correccio-de-defectes-en-la-instal-lacio-de-baixa-tensio-i-legalitzacio-de-bt-de-la-biblioteca-can-casacoberta-i-espai-betulia', 'geolocation': '41.445517|2.2471657', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/09/24', 'date': '24/09/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f2f0>, 'id': 'projecte-de-reforma-de-la-cuina-i-serveis-annexes-de-lescola-merce-rodoreda', 'uid': 'b6b0361e79dd45da985f62a080288d55', 'title': 'Projecte de reforma de la cuina i serveis annexes de l’escola Mercè Rodoreda', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-de-la-cuina-i-serveis-annexes-de-lescola-merce-rodoreda/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-de-la-cuina-i-serveis-annexes-de-lescola-merce-rodoreda/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-de-la-cuina-i-serveis-annexes-de-lescola-merce-rodoreda', 'geolocation': '41.4490573|2.231778766761119', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/09/02', 'date': '02/09/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d4a0>, 'id': 'conservacio-i-manteniment-de-les-cobertes-de-6-pavellons', 'uid': '0e475dfa5c384eeab0d192c86926a9df', 'title': 'Conservació i manteniment de les cobertes de 6 pavellons', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/conservacio-i-manteniment-de-les-cobertes-de-6-pavellons/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/conservacio-i-manteniment-de-les-cobertes-de-6-pavellons/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/conservacio-i-manteniment-de-les-cobertes-de-6-pavellons', 'geolocation': '41.4597699|2.2371683786021777', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/08/02', 'date': '02/08/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319e3a0>, 'id': 'conservacio-i-manteniment-de-les-facanes-de-6-pavellons', 'uid': '1bbcb9a88e16469da376f9fdf0b66842', 'title': 'Conservació i manteniment de les façanes de 6 pavellons', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/conservacio-i-manteniment-de-les-facanes-de-6-pavellons/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/conservacio-i-manteniment-de-les-facanes-de-6-pavellons/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/conservacio-i-manteniment-de-les-facanes-de-6-pavellons', 'geolocation': '41.4384259|2.22342', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/08/02', 'date': '02/08/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319c5f0>, 'id': 'substitucio-de-fals-sostre-del-pavello-municipal-de-la-plana', 'uid': '936f6660e1cc44cf91f1aed717799e81', 'title': 'Substitució de fals sostre del pavelló municipal de La Plana', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-de-fals-sostre-del-pavello-municipal-de-la-plana/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-de-fals-sostre-del-pavello-municipal-de-la-plana/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-de-fals-sostre-del-pavello-municipal-de-la-plana', 'geolocation': '41.4473817|2.2451091', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/08/02', 'date': '02/08/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f0c0>, 'id': 'actuacions-de-millora-dels-paviments-de-les-pistes-de-3-pavellons', 'uid': 'a5c17f2a5baa4904a724ae5da1180d0f', 'title': 'Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 3 pavellons', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/actuacions-de-millora-dels-paviments-de-les-pistes-de-3-pavellons/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/actuacions-de-millora-dels-paviments-de-les-pistes-de-3-pavellons/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/actuacions-de-millora-dels-paviments-de-les-pistes-de-3-pavellons', 'geolocation': '41.4473817|2.2451091', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/08/02', 'date': '02/08/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319c190>, 'id': 'obres-de-conservacio-i-manteniment-al-poliesportiu-de-llefia', 'uid': '50a14de7cb994c7ba2488766254c58a5', 'title': 'Obres de conservació i manteniment al poliesportiu de Llefià', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-de-conservacio-i-manteniment-al-poliesportiu-de-llefia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-de-conservacio-i-manteniment-al-poliesportiu-de-llefia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-de-conservacio-i-manteniment-al-poliesportiu-de-llefia', 'geolocation': '41.4424686|2.219752345192129', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/08/02', 'date': '02/08/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d9a0>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-del-poligon-dactuacio-urbanistica-pau-2-de-la-mpgm-als-ambits-de-lav-de-marques-de-mont-roig-i-de-la-carretera-de-pomar', 'uid': 'a0e61a3cb16f4a1b93a623a770cc1e95', 'title': "Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU-2 de la MPGM als àmbits de l'av. de Marquès de Mont-roig i de la carretera de Pomar", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-poligon-dactuacio-urbanistica-pau-2-de-la-mpgm-als-ambits-de-lav-de-marques-de-mont-roig-i-de-la-carretera-de-pomar/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-poligon-dactuacio-urbanistica-pau-2-de-la-mpgm-als-ambits-de-lav-de-marques-de-mont-roig-i-de-la-carretera-de-pomar/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-poligon-dactuacio-urbanistica-pau-2-de-la-mpgm-als-ambits-de-lav-de-marques-de-mont-roig-i-de-la-carretera-de-pomar', 'geolocation': '41.4319015|2.2244677', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/07/26', 'date': '26/07/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319cc80>, 'id': 'projecte-pels-treballs-necessaris-per-a-la-reparacio-de-la-coronacio-de-facana-de-lescola-antoni-botey', 'uid': 'ef452dc128e146409cfd187abd8476a0', 'title': "Projecte pels treballs necessaris per a la reparació de la coronació de façana de l'escola Antoni Botey", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-pels-treballs-necessaris-per-a-la-reparacio-de-la-coronacio-de-facana-de-lescola-antoni-botey/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-pels-treballs-necessaris-per-a-la-reparacio-de-la-coronacio-de-facana-de-lescola-antoni-botey/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-pels-treballs-necessaris-per-a-la-reparacio-de-la-coronacio-de-facana-de-lescola-antoni-botey', 'geolocation': '41.440151|2.220677394347484', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/07/13', 'date': '13/07/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ceb0>, 'id': 'projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-laparell-de-climatitzacio-de-la-biblioteca-de-sant-roc', 'uid': '854742bff9c44a0aa7526a82014c974e', 'title': "Projecte tècnic per a la substitució de l'aparell de climatització de la biblioteca de Sant Roc", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-laparell-de-climatitzacio-de-la-biblioteca-de-sant-roc/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-laparell-de-climatitzacio-de-la-biblioteca-de-sant-roc/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-tecnic-per-a-la-substitucio-de-laparell-de-climatitzacio-de-la-biblioteca-de-sant-roc', 'geolocation': '41.4373962|2.2276522', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/07/12', 'date': '12/07/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319def0>, 'id': 'projecte-passatge-fortuny', 'uid': '5b311ae24177490ab727ded1a5147d9c', 'title': 'Projecte passatge Fortuny', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-passatge-fortuny/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-passatge-fortuny/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-passatge-fortuny', 'geolocation': '41.4526408|2.2357662', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/07/04', 'date': '04/07/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ea30>, 'id': 'projecte-executiu-per-a-la-urbanitzacio-de-lestacio-dautobusos-de-lhospital-germans-trias-i-pujol', 'uid': 'd07c7505fc10442790a882d071cd6a8a', 'title': "Projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol", 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Mobilitat',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-per-a-la-urbanitzacio-de-lestacio-dautobusos-de-lhospital-germans-trias-i-pujol/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-per-a-la-urbanitzacio-de-lestacio-dautobusos-de-lhospital-germans-trias-i-pujol/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-per-a-la-urbanitzacio-de-lestacio-dautobusos-de-lhospital-germans-trias-i-pujol', 'geolocation': '41.4751068|2.2345976', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/06/10', 'date': '10/06/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319e760>, 'id': 'projecte-per-a-la-instal-lacio-de-calderes-noves-de-gas-a-les-escoles-merce-rodoreda-josep-carner-i-joan-coret', 'uid': '0fb880ba74164c1691410efacecee26c', 'title': 'Projecte per a la instal·lació de calderes noves de gas a les escoles Mercè Rodoreda, Josep Carner i Joan Coret', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-de-calderes-noves-de-gas-a-les-escoles-merce-rodoreda-josep-carner-i-joan-coret/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-de-calderes-noves-de-gas-a-les-escoles-merce-rodoreda-josep-carner-i-joan-coret/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-de-calderes-noves-de-gas-a-les-escoles-merce-rodoreda-josep-carner-i-joan-coret', 'geolocation': '41.4554201|2.2218773', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/06/01', 'date': '01/06/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d950>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-entre-els-carrers-ponent-i-marques-de-mont-roig', 'uid': '1925ae2ba84e4deea2e9104b78691e64', 'title': 'Projecte d’Urbanització de la zona verda entre els carrers Ponent i Marquès de Mont-Roig', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-entre-els-carrers-ponent-i-marques-de-mont-roig/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-entre-els-carrers-ponent-i-marques-de-mont-roig/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-entre-els-carrers-ponent-i-marques-de-mont-roig', 'geolocation': '41.442127|2.235863', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/05/31', 'date': '31/05/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ddb0>, 'id': 'projecte-executiu-duna-instal-lacio-fotovoltaica-al-pavello-poliesportiu-de-montigala', 'uid': '2866875094f740dd880cc7663048af53', 'title': "Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica al Pavelló Poliesportiu de Montigalà.", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-duna-instal-lacio-fotovoltaica-al-pavello-poliesportiu-de-montigala/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-duna-instal-lacio-fotovoltaica-al-pavello-poliesportiu-de-montigala/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-duna-instal-lacio-fotovoltaica-al-pavello-poliesportiu-de-montigala', 'geolocation': '41.4533594|2.2237848611638924', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/05/13', 'date': '13/05/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319eb70>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-del-passatge-del-riu-corb', 'uid': '22816bb3f6584a4aa3763c16d29b7d02', 'title': "Projecte d'urbanització del Passatge del Riu Corb", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-passatge-del-riu-corb/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-passatge-del-riu-corb/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-del-passatge-del-riu-corb', 'geolocation': '41.452911|2.230827', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/04/27', 'date': '27/04/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319e3f0>, 'id': 'projecte-de-renovacio-del-paviment-de-linoleum-de-tres-aules-a-lescola-merce-rodoreda', 'uid': 'bfd65e09be814ce2bba27f061700ba27', 'title': "Projecte de renovació del paviment de linòleum de tres aules a l'escola Mercè Rodoreda", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-renovacio-del-paviment-de-linoleum-de-tres-aules-a-lescola-merce-rodoreda/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-renovacio-del-paviment-de-linoleum-de-tres-aules-a-lescola-merce-rodoreda/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-renovacio-del-paviment-de-linoleum-de-tres-aules-a-lescola-merce-rodoreda', 'geolocation': '41.4490573|2.231778766761119', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/04/26', 'date': '26/04/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319cdc0>, 'id': 'projecte-de-millora-accessibilitat-del-transport-public-a-lav-marti-pujol-entre-el-c-mossen-anton-i-el-c-enric-borras', 'uid': '2a5c78d7658a44ac89076e3151b235d8', 'title': 'Projecte de millora per l’accessibilitat del transport públic a l’Av. Martí Pujol entre c/ Mossèn Anton i c/ Enric Borras', 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Mobilitat',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-accessibilitat-del-transport-public-a-lav-marti-pujol-entre-el-c-mossen-anton-i-el-c-enric-borras/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-accessibilitat-del-transport-public-a-lav-marti-pujol-entre-el-c-mossen-anton-i-el-c-enric-borras/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-accessibilitat-del-transport-public-a-lav-marti-pujol-entre-el-c-mossen-anton-i-el-c-enric-borras', 'geolocation': '41.44700888119078|2.247685790061951', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/04/26', 'date': '26/04/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319c7d0>, 'id': 'projecte-executiu-instal-lacio-fotovoltaica-a-lestadi-de-futbol-de-badalona', 'uid': '6ee3aaf47b2d4436affbc1aa28695590', 'title': 'Projecte executiu instal·lació fotovoltaica a l’estadi de futbol de Badalona', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-instal-lacio-fotovoltaica-a-lestadi-de-futbol-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-instal-lacio-fotovoltaica-a-lestadi-de-futbol-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-instal-lacio-fotovoltaica-a-lestadi-de-futbol-de-badalona', 'geolocation': '41.4544143|2.2287896', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/04/19', 'date': '19/04/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ee40>, 'id': 'projecte-executiu-de-diversos-carrils-bus-i-instal-lacio-de-semafors-dedicats-next-generation', 'uid': '895170b7c1f241428bea15d8b4303e19', 'title': 'Projecte executiu de diversos carrils bus i instal·lació de semàfors dedicats, Next Generation.', 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Mobilitat', 'Carril bus'), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-diversos-carrils-bus-i-instal-lacio-de-semafors-dedicats-next-generation/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-diversos-carrils-bus-i-instal-lacio-de-semafors-dedicats-next-generation/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-executiu-de-diversos-carrils-bus-i-instal-lacio-de-semafors-dedicats-next-generation', 'geolocation': '41.4501578|2.2250196', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/04/08', 'date': '08/04/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ead0>, 'id': 'projecte-de-renovacio-de-les-pistes-esportives-de-lescola-joan-coret-de-badalona', 'uid': '94233ed5eb464c92b7a381c338febaa4', 'title': "Projecte de renovació de les pistes esportives de l'escola Joan Coret de Badalona", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-renovacio-de-les-pistes-esportives-de-lescola-joan-coret-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-renovacio-de-les-pistes-esportives-de-lescola-joan-coret-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-renovacio-de-les-pistes-esportives-de-lescola-joan-coret-de-badalona', 'geolocation': '41.4552248|2.2225227', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/02/24', 'date': '24/02/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319fc00>, 'id': 'projecte-reurbanitzacio-carrer-latrilla-i-den-guixeras', 'uid': '4d8c744df7624f7a97eb0ee5af063d2b', 'title': "Projecte reurbanització carrer Latrilla i d'en Guixeras", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-reurbanitzacio-carrer-latrilla-i-den-guixeras/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-reurbanitzacio-carrer-latrilla-i-den-guixeras/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-reurbanitzacio-carrer-latrilla-i-den-guixeras', 'geolocation': '41.4478561|2.2405325', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/02/23', 'date': '23/02/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f5c0>, 'id': 'documentacio-tecnica-per-la-instal-lacio-de-16-punts-de-recarrega-per-a-vehicle-electric-al-complex-de-la-guardia-urbana-de-badalona', 'uid': 'ec6aebb6ff614697b4eb7c208d484802', 'title': 'Documentació tècnica per la instal·lació de 16 punts de recàrrega per a vehicle elèctric al complex de la Guardia Urbana de Badalona', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-per-la-instal-lacio-de-16-punts-de-recarrega-per-a-vehicle-electric-al-complex-de-la-guardia-urbana-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-per-la-instal-lacio-de-16-punts-de-recarrega-per-a-vehicle-electric-al-complex-de-la-guardia-urbana-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-per-la-instal-lacio-de-16-punts-de-recarrega-per-a-vehicle-electric-al-complex-de-la-guardia-urbana-de-badalona', 'geolocation': '41.4463194|2.2270266638309533', 'approval_year': '2022', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2022/01/27', 'date': '27/01/2022'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319fa20>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-de-la-placa-pere-rovira', 'uid': '3e6a4e54233343649d1143d2c73248ba', 'title': 'Projecte d’urbanització de la plaça Pere Rovira', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-la-placa-pere-rovira/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-la-placa-pere-rovira/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-la-placa-pere-rovira', 'geolocation': '41.4380764|2.2228831', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/12/28', 'date': '28/12/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319da90>, 'id': 'projecte-placa-jordi-dauder-i-guardiola', 'uid': 'cb9baa06215549c29f76c89579fdd86c', 'title': 'Projecte Plaça Jordi Dauder i Guardiola', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-placa-jordi-dauder-i-guardiola/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-placa-jordi-dauder-i-guardiola/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-placa-jordi-dauder-i-guardiola', 'geolocation': '41.45374415|2.237791938494759', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/12/28', 'date': '28/12/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d090>, 'id': 'enderroc-del-modul-de-la-platja-de-la-guardia-urbana-al-pg-maritim-front-c-torrebal', 'uid': 'd95ef5e88f02461aa48504f0b266a08d', 'title': 'Enderroc del mòdul de la platja de la Guardia Urbana al Pg. Marítim front c.Torrebal', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/enderroc-del-modul-de-la-platja-de-la-guardia-urbana-al-pg-maritim-front-c-torrebal/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/enderroc-del-modul-de-la-platja-de-la-guardia-urbana-al-pg-maritim-front-c-torrebal/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/enderroc-del-modul-de-la-platja-de-la-guardia-urbana-al-pg-maritim-front-c-torrebal', 'geolocation': '41.4494817481815|2.2536478050460578', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/08/04', 'date': '04/08/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319f3e0>, 'id': 'parc-autobusos-fase-1-parcel.la7', 'uid': '36fdf7d06ca849a4bb60244472b97aea', 'title': 'Parc autobusos Fase 1 parcel.la7', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/parc-autobusos-fase-1-parcel.la7/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/parc-autobusos-fase-1-parcel.la7/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/parc-autobusos-fase-1-parcel.la7', 'geolocation': '41.4619686|2.2561728', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/07/27', 'date': '27/07/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d1d0>, 'id': 'treballs-de-substitucio-del-muntacarregues-per-un-nou-ascensor-apta-per-a-persones-a-la-biblioteca-de-can-casacuberta', 'uid': '9d6fd6214f1c4bc3b76dc46847752b4e', 'title': 'Treballs de substitució del muntacàrregues per un nou ascensor apta per a persones a la biblioteca de Can Casacuberta', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-de-substitucio-del-muntacarregues-per-un-nou-ascensor-apta-per-a-persones-a-la-biblioteca-de-can-casacuberta/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-de-substitucio-del-muntacarregues-per-un-nou-ascensor-apta-per-a-persones-a-la-biblioteca-de-can-casacuberta/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-de-substitucio-del-muntacarregues-per-un-nou-ascensor-apta-per-a-persones-a-la-biblioteca-de-can-casacuberta', 'geolocation': '41.4466603|2.2483306', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/07/22', 'date': '22/07/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319cb90>, 'id': 'projecte-per-a-la-substitucio-de-la-produccio-daigua-calenta-sanitaria-acs-i-distribucio-acs-i-aigua-freda-pel-consum-huma-afch-al-pavello-paisos-catalans', 'uid': '3b3835087de8435c8c3e2257081fb1a9', 'title': "Projecte per a la Substitució de la producció d'aigua calenta sanitaria (ACS) i distribució ACS i aigua freda pel consum humà AFCH al pavelló Països Catalans", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-substitucio-de-la-produccio-daigua-calenta-sanitaria-acs-i-distribucio-acs-i-aigua-freda-pel-consum-huma-afch-al-pavello-paisos-catalans/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-substitucio-de-la-produccio-daigua-calenta-sanitaria-acs-i-distribucio-acs-i-aigua-freda-pel-consum-huma-afch-al-pavello-paisos-catalans/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-substitucio-de-la-produccio-daigua-calenta-sanitaria-acs-i-distribucio-acs-i-aigua-freda-pel-consum-huma-afch-al-pavello-paisos-catalans', 'geolocation': '41.4447061|2.2372403', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/07/22', 'date': '22/07/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319ecb0>, 'id': 'obres-durbanitzacio-vinculades-a-la-llicencia-dobres-majors-de-ledifici-plurifamiliar-a-la-placa-alcalde-xifre', 'uid': '80630d1c8ac840f6b6dc950db664d34f', 'title': "Obres d'urbanització vinculades a la llicència d'obres majors de l'edifici plurifamiliar a la plaça Alcalde Xifré", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-durbanitzacio-vinculades-a-la-llicencia-dobres-majors-de-ledifici-plurifamiliar-a-la-placa-alcalde-xifre/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-durbanitzacio-vinculades-a-la-llicencia-dobres-majors-de-ledifici-plurifamiliar-a-la-placa-alcalde-xifre/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/obres-durbanitzacio-vinculades-a-la-llicencia-dobres-majors-de-ledifici-plurifamiliar-a-la-placa-alcalde-xifre', 'geolocation': '41.4482491|2.2424114032763125', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/07/16', 'date': '16/07/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319c690>, 'id': 'treballs-necessaris-de-reparacio-dels-moduls-prefabricats-destinats-per-a-ubicar-provisionalment-dependencies-de-la-guardia-urbana-a-la-placa-camaron-de-la-isla-al-barri-de-sant-roc', 'uid': 'c300c33f9a3f4ed989e8c553499b5f51', 'title': 'Treballs necessaris de reparació dels mòduls prefabricats destinats per a ubicar provisionalment dependències de la Guàrdia Urbana, a la plaça Camarón de la Isla, al barri de Sant Roc', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-necessaris-de-reparacio-dels-moduls-prefabricats-destinats-per-a-ubicar-provisionalment-dependencies-de-la-guardia-urbana-a-la-placa-camaron-de-la-isla-al-barri-de-sant-roc/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-necessaris-de-reparacio-dels-moduls-prefabricats-destinats-per-a-ubicar-provisionalment-dependencies-de-la-guardia-urbana-a-la-placa-camaron-de-la-isla-al-barri-de-sant-roc/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-necessaris-de-reparacio-dels-moduls-prefabricats-destinats-per-a-ubicar-provisionalment-dependencies-de-la-guardia-urbana-a-la-placa-camaron-de-la-isla-al-barri-de-sant-roc', 'geolocation': '41.43359035|2.2221460440234515', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/07/13', 'date': '13/07/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf1319d040>, 'id': 'treballs-darranjament-del-talus-de-la-zona-verda-compresa-entre-el-carrer-suissa-i-el-cami-de-sant-jeroni-de-la-murtra', 'uid': '3aa5ae4940db467983eae82beefdee47', 'title': 'Treballs d’arranjament del talús de la zona verda compresa entre el carrer Suïssa i el Camí de Sant Jeroni de la Murtra', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-darranjament-del-talus-de-la-zona-verda-compresa-entre-el-carrer-suissa-i-el-cami-de-sant-jeroni-de-la-murtra/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-darranjament-del-talus-de-la-zona-verda-compresa-entre-el-carrer-suissa-i-el-cami-de-sant-jeroni-de-la-murtra/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-darranjament-del-talus-de-la-zona-verda-compresa-entre-el-carrer-suissa-i-el-cami-de-sant-jeroni-de-la-murtra', 'geolocation': '41.4609727|2.2283911', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/07/12', 'date': '12/07/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095d10>, 'id': 'projecte-dinstal-lacio-del-nou-sistema-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-en-el-camp-de-futbol-de-bufala', 'uid': '09194aceefb4461d835ccc898f0446be', 'title': 'Projecte d’Instal·lació del nou sistema de producció i distribució d’ACS i AFCH en el Camp de Futbol de Bufalà', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-del-nou-sistema-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-en-el-camp-de-futbol-de-bufala/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-del-nou-sistema-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-en-el-camp-de-futbol-de-bufala/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-del-nou-sistema-de-produccio-i-distribucio-dacs-i-afch-en-el-camp-de-futbol-de-bufala', 'geolocation': '41.459613483330386|2.2369623184204106', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/07/08', 'date': '08/07/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096fd0>, 'id': 'treballs-de-diverses-reparacions-a-la-biblioteca-can-casacuberta-1', 'uid': '5695d3197bbb492485d4cbaaa87bdfb5', 'title': 'Treballs de diverses reparacions a la Biblioteca Can Casacuberta', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-de-diverses-reparacions-a-la-biblioteca-can-casacuberta-1/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-de-diverses-reparacions-a-la-biblioteca-can-casacuberta-1/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/treballs-de-diverses-reparacions-a-la-biblioteca-can-casacuberta-1', 'geolocation': '41.4466603|2.2483306', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/06/29', 'date': '29/06/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240963f0>, 'id': 'aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-dels-passos-de-vianants-als-barris-de-bufala-morera-pomar-i-montigala', 'uid': '332ed1f2dd94489284b695b12b1f87f5', 'title': 'Aprovació de la modificació del projecte dels passos de vianants als barris de Bufalà, Morera, Pomar i Montigalà', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-dels-passos-de-vianants-als-barris-de-bufala-morera-pomar-i-montigala/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-dels-passos-de-vianants-als-barris-de-bufala-morera-pomar-i-montigala/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-dels-passos-de-vianants-als-barris-de-bufala-morera-pomar-i-montigala', 'geolocation': '41.4581728|2.2364298', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/06/23', 'date': '23/06/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097a70>, 'id': 'projecte-modificat-per-a-la-substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-dels-carrers-sagunt-guells-i-ferrer-i-princep-de-bergara', 'uid': 'bb882d739c694ab3ab53276023496807', 'title': 'Projecte modificat per a la substitució del clavegueram i reasfaltat dels carrers Sagunt, Güells i Ferrer i Príncep de Bergara', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-modificat-per-a-la-substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-dels-carrers-sagunt-guells-i-ferrer-i-princep-de-bergara/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-modificat-per-a-la-substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-dels-carrers-sagunt-guells-i-ferrer-i-princep-de-bergara/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-modificat-per-a-la-substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-dels-carrers-sagunt-guells-i-ferrer-i-princep-de-bergara', 'geolocation': '41.444552005284024|2.2426056861877446', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/05/18', 'date': '18/05/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094730>, 'id': 'documentacio-tecnica-de-les-obres-dadequacio-i-reforma-interior-del-local-per-a-lsbas4-a-ledifici-situat-al-carrer-mare-de-deu-de-lorda-119-de-badalona', 'uid': '6d780f3d109047e6b53df40ba01ca993', 'title': 'Documentació tècnica de les obres d’Adequació i reforma interior del local per a l’SBAS4 a l’edifici situat al carrer Mare de Deu de Lorda, 119 de Badalona', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-de-les-obres-dadequacio-i-reforma-interior-del-local-per-a-lsbas4-a-ledifici-situat-al-carrer-mare-de-deu-de-lorda-119-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-de-les-obres-dadequacio-i-reforma-interior-del-local-per-a-lsbas4-a-ledifici-situat-al-carrer-mare-de-deu-de-lorda-119-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/documentacio-tecnica-de-les-obres-dadequacio-i-reforma-interior-del-local-per-a-lsbas4-a-ledifici-situat-al-carrer-mare-de-deu-de-lorda-119-de-badalona', 'geolocation': '41.4405905|2.2188815', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/05/07', 'date': '07/05/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095590>, 'id': 'projecte-per-a-la-realitzacio-de-reparacions-varies-al-mercat-municipal-morera-pomar', 'uid': '4abb9bedd7254a90afbddf895cfd4723', 'title': 'Projecte per a la realització de reparacions vàries al mercat municipal Morera-Pomar', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-realitzacio-de-reparacions-varies-al-mercat-municipal-morera-pomar/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-realitzacio-de-reparacions-varies-al-mercat-municipal-morera-pomar/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-realitzacio-de-reparacions-varies-al-mercat-municipal-morera-pomar', 'geolocation': '41.4651607|2.2498843', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/03/12', 'date': '12/03/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097430>, 'id': 'projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-de-la-guardia-urbana', 'uid': 'aaaac7630dba470893f0af976fa097d8', 'title': 'Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de la Guardia Urbana', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-de-la-guardia-urbana/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-de-la-guardia-urbana/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-de-la-guardia-urbana', 'geolocation': '41.44608806625952|2.2273492813110356', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/02/24', 'date': '24/02/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240956d0>, 'id': 'projecte-dobres-de-reparacio-del-mur-de-contencio-i-reurbanitzacio-de-lespai-al-c-venezuela-doctor-bassols', 'uid': '84c71ff6ec78429bafafc9962a8f80a2', 'title': "Projecte d'obres de reparació del mur de contenció i reurbanització de l'espai al c. Venezuela-Doctor Bassols", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-reparacio-del-mur-de-contencio-i-reurbanitzacio-de-lespai-al-c-venezuela-doctor-bassols/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-reparacio-del-mur-de-contencio-i-reurbanitzacio-de-lespai-al-c-venezuela-doctor-bassols/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dobres-de-reparacio-del-mur-de-contencio-i-reurbanitzacio-de-lespai-al-c-venezuela-doctor-bassols', 'geolocation': '41.442878381177366|2.219686746466323', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/02/19', 'date': '19/02/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095b80>, 'id': 'urbanitzacio-entorn-parcel-la-annexa-occitania', 'uid': '6970861dfef74085b7bfe8ba403032db', 'title': 'Urbanització entorn parcel.la annexa Occitània', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/urbanitzacio-entorn-parcel-la-annexa-occitania/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/urbanitzacio-entorn-parcel-la-annexa-occitania/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/urbanitzacio-entorn-parcel-la-annexa-occitania', 'geolocation': '41.461363057830965|2.263977526308736', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/02/18', 'date': '18/02/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095900>, 'id': 'projecte-escola-bressol-c-ciencies-bugui-bugui', 'uid': '05d4d73915854354b0263e13d72bdcf2', 'title': 'Projecte Escola Bressol C.Ciencies-Bugui Bugui', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-escola-bressol-c-ciencies-bugui-bugui/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-escola-bressol-c-ciencies-bugui-bugui/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-escola-bressol-c-ciencies-bugui-bugui', 'geolocation': '41.4597581|2.23352739354096', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/02/01', 'date': '01/02/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095e00>, 'id': 'adequacio-urbanitzacio-hotel-port', 'uid': '7740bb73ad22447e806d3072c73f0ff9', 'title': 'Adequació urbanització Hotel Port', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/adequacio-urbanitzacio-hotel-port/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/adequacio-urbanitzacio-hotel-port/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/adequacio-urbanitzacio-hotel-port', 'geolocation': '41.4317813|2.240334107147855', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/02/01', 'date': '01/02/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094050>, 'id': 'concessio-aparcament-illes-15-16-port-de-badalona', 'uid': '0fd3920207ea4bb0bfe2d92cdf9cf8fd', 'title': 'Concessió Aparcament Illes 15-16 (Port de Badalona)', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/concessio-aparcament-illes-15-16-port-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/concessio-aparcament-illes-15-16-port-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/concessio-aparcament-illes-15-16-port-de-badalona', 'geolocation': '41.43378569018342|2.2374515530827925', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/01/29', 'date': '29/01/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096cb0>, 'id': 'calderes-biblioteca-casacuberta', 'uid': '4712ee658c3d47d591b174e9b21adc44', 'title': 'Calderes Biblioteca Casacuberta', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/calderes-biblioteca-casacuberta/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/calderes-biblioteca-casacuberta/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/calderes-biblioteca-casacuberta', 'geolocation': '41.445831522528565|2.2461719515558802', 'approval_year': '2021', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2021/01/22', 'date': '22/01/2021'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240945f0>, 'id': 'projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-al-badalona-centre-internacional-de-negocis-bcin', 'uid': '8f345c09e4bd4128a3a221843bc0b5e7', 'title': 'Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN)', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-al-badalona-centre-internacional-de-negocis-bcin/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-al-badalona-centre-internacional-de-negocis-bcin/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-al-badalona-centre-internacional-de-negocis-bcin', 'geolocation': '41.46141865|2.2574143229785477', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/09/10', 'date': '10/09/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096030>, 'id': 'projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-pergola-de-can-cabanyes', 'uid': '3fcdb64ead0a4c6e9f61c84f0a853243', 'title': 'Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit a la pèrgola de Can Cabanyes', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-pergola-de-can-cabanyes/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-pergola-de-can-cabanyes/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-pergola-de-can-cabanyes', 'geolocation': '41.4529717|2.2308415', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/09/10', 'date': '10/09/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094c30>, 'id': 'projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-coberta-de-lescola-lola-anglada', 'uid': '6e17b335a2dc4abea5a7f0b4c059b3a1', 'title': 'Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit a la coberta de l’escola Lola Anglada', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-coberta-de-lescola-lola-anglada/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-coberta-de-lescola-lola-anglada/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-a-la-coberta-de-lescola-lola-anglada', 'geolocation': '41.4568901|2.2558835', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/09/10', 'date': '10/09/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096760>, 'id': 'projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-al-cobert-de-comissaria-guardia-urbana', 'uid': 'f21ade15a2214168875fa2866401c7eb', 'title': "Projecte d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit al cobert de Comissaria Guàrdia Urbana", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-al-cobert-de-comissaria-guardia-urbana/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-al-cobert-de-comissaria-guardia-urbana/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dinstal-lacio-fotovoltaica-dautoconsum-compartit-al-cobert-de-comissaria-guardia-urbana', 'geolocation': '41.4463194|2.2270266638309533', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/09/10', 'date': '10/09/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094d20>, 'id': 'reforma-camp-de-futbol-de-llefia', 'uid': 'a364445644504717b8d68f14c3d2ff54', 'title': 'Reforma Camp de Futbol de Llefia', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-camp-de-futbol-de-llefia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-camp-de-futbol-de-llefia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-camp-de-futbol-de-llefia', 'geolocation': '41.437787099999994|2.215397585866125', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/04/22', 'date': '22/04/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095220>, 'id': 'reparacio-camp-de-futbol-bufala', 'uid': '6b0747b70764453bb34605d3b100833d', 'title': 'Reparació camp de Futbol Bufalà', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacio-camp-de-futbol-bufala/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacio-camp-de-futbol-bufala/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacio-camp-de-futbol-bufala', 'geolocation': '41.4597699|2.2371683786021777', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/04/22', 'date': '22/04/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097de0>, 'id': 'reparacio-complex-esportiu-nova-lloreda', 'uid': 'd52ad520444545898d3bdb31dee98e53', 'title': 'Reparació complex esportiu nova lloreda', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacio-complex-esportiu-nova-lloreda/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacio-complex-esportiu-nova-lloreda/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacio-complex-esportiu-nova-lloreda', 'geolocation': '41.4530195|2.2280815', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/04/22', 'date': '22/04/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240972f0>, 'id': 'desconstruccio-dun-edifici-entre-mitgeres-i-posterior-tancament-de-la-finca-c-onze-de-setembre-no-11-al-barri-dartigues', 'uid': '186aca3893b94b39870230ed9a8cfe17', 'title': "Desconstrucció d'un edifici entre mitgeres i posterior tancament de la finca, c Onze de setembre nº 11 al barri d'Artigues", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/desconstruccio-dun-edifici-entre-mitgeres-i-posterior-tancament-de-la-finca-c-onze-de-setembre-no-11-al-barri-dartigues/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/desconstruccio-dun-edifici-entre-mitgeres-i-posterior-tancament-de-la-finca-c-onze-de-setembre-no-11-al-barri-dartigues/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/desconstruccio-dun-edifici-entre-mitgeres-i-posterior-tancament-de-la-finca-c-onze-de-setembre-no-11-al-barri-dartigues', 'geolocation': '41.4324305|2.2225509', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/03/05', 'date': '05/03/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096f30>, 'id': 'projecte-dimplantacio-carril-bici', 'uid': '4666979d431f49dca4ba4cf4ccc51040', 'title': "Projecte d'implantació carril bici", 'description': '', 'image': True, 'subjects': ('Carril bici',), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dimplantacio-carril-bici/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dimplantacio-carril-bici/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dimplantacio-carril-bici', 'geolocation': '41.4531145|2.2504909', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/02/05', 'date': '05/02/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096940>, 'id': 'aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-del-c-cervantes', 'uid': 'e2ecfebcb8f54c3295cc258bc4489fe1', 'title': "Aprovació de la modificació del Projecte d'urbanització de la zona verda del c. Cervantes", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-del-c-cervantes/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-del-c-cervantes/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/aprovacio-de-la-modificacio-del-projecte-durbanitzacio-de-la-zona-verda-del-c-cervantes', 'geolocation': '41.4404637|2.239508', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/01/29', 'date': '29/01/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096d00>, 'id': 'projecte-basic-i-executiu-durbanitzacio-del-c-marina-entre-c-de-la-creu-i-c-dignasi-iglesias', 'uid': 'b12a39d6a34a4fa98cd62335f18a33b7', 'title': 'Projecte bàsic i executiu d’urbanització del c. Marina entre c. de la Creu i c. d’Ignasi Iglesias', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-basic-i-executiu-durbanitzacio-del-c-marina-entre-c-de-la-creu-i-c-dignasi-iglesias/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-basic-i-executiu-durbanitzacio-del-c-marina-entre-c-de-la-creu-i-c-dignasi-iglesias/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-basic-i-executiu-durbanitzacio-del-c-marina-entre-c-de-la-creu-i-c-dignasi-iglesias', 'geolocation': '41.44850065406416|2.2439879180092253', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/01/29', 'date': '29/01/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097390>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-de-lespai-interior-dilla-al-c-numancia', 'uid': 'cdbd807a985740179959560458095914', 'title': "Projecte d'urbanització de l'espai interior d'illa al c. Numància", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-lespai-interior-dilla-al-c-numancia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-lespai-interior-dilla-al-c-numancia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-de-lespai-interior-dilla-al-c-numancia', 'geolocation': '41.447629|2.23226', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/01/29', 'date': '29/01/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094190>, 'id': 'projecte-passatge-i-vorera-de-lequipament-privat-al-carrer-alfons-xii', 'uid': 'ea9a4508d8d84be89cb28cf29770618f', 'title': "Projecte passatge i vorera de l'equipament privat al carrer Alfons XII", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-passatge-i-vorera-de-lequipament-privat-al-carrer-alfons-xii/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-passatge-i-vorera-de-lequipament-privat-al-carrer-alfons-xii/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-passatge-i-vorera-de-lequipament-privat-al-carrer-alfons-xii', 'geolocation': '41.4440101|2.2397047', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2020/01/20', 'date': '20/01/2020'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097d40>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-dels-habitatges-plurifamiliars-en-lavinguda-deduard-maristany-parcela-b1.1', 'uid': 'f08f511eed864a2a8732ca1188b08e9c', 'title': "Projecte d'urbanització dels habitatges plurifamiliars en l'avinguda d'Eduard Maristany Parcela B1.1", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-dels-habitatges-plurifamiliars-en-lavinguda-deduard-maristany-parcela-b1.1/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-dels-habitatges-plurifamiliars-en-lavinguda-deduard-maristany-parcela-b1.1/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-dels-habitatges-plurifamiliars-en-lavinguda-deduard-maristany-parcela-b1.1', 'geolocation': '41.4335317|2.2379308', 'approval_year': '2020', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/11/18', 'date': '18/11/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240957c0>, 'id': 'reforma-instal-lacions-afch-i-acs', 'uid': 'efe94064f62b44c397c2f0f329d481a4', 'title': 'Reforma instal·lacions AFCH i ACS', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-instal-lacions-afch-i-acs/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-instal-lacions-afch-i-acs/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-instal-lacions-afch-i-acs', 'geolocation': '41.467249100000004|2.252522422535735', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/10/21', 'date': '21/10/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096260>, 'id': 'canvi-dels-punts-de-llum-amb-lampada-de-vapor', 'uid': '9801ef6b736a4d0b8039fd342c9a4b8a', 'title': 'Canvi dels punts de llum amb làmpada de vapor', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/canvi-dels-punts-de-llum-amb-lampada-de-vapor/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/canvi-dels-punts-de-llum-amb-lampada-de-vapor/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/canvi-dels-punts-de-llum-amb-lampada-de-vapor', 'geolocation': '41.4493539|2.248254', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/09/30', 'date': '30/09/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096b70>, 'id': 'projecte-intervencio-terrassa-museu-de-badalona', 'uid': 'b4b38a828f064cf48b6ce3833f4367b6', 'title': 'Projecte intervenció terrassa Museu de Badalona', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-intervencio-terrassa-museu-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-intervencio-terrassa-museu-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-intervencio-terrassa-museu-de-badalona', 'geolocation': '41.4521491|2.2476573451351367', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/09/23', 'date': '23/09/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240954f0>, 'id': 'projecte-de-reparacio-dels-paviments-i-murs-del-cementiri-de-sant-pere', 'uid': 'd27f5b67db0a49878cd728653f8ddf3e', 'title': 'Projecte de reparació dels paviments i murs del cementiri de Sant Pere', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-dels-paviments-i-murs-del-cementiri-de-sant-pere/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-dels-paviments-i-murs-del-cementiri-de-sant-pere/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-dels-paviments-i-murs-del-cementiri-de-sant-pere', 'geolocation': '41.4677181|2.2547931', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/09/20', 'date': '20/09/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096530>, 'id': 'projecte-canvi-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-nuria', 'uid': 'a285ad45ac084eae91e6c97c9519723a', 'title': 'Projecte canvi del clavegueram i reasfaltat del carrer Núria', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-canvi-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-nuria/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-canvi-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-nuria/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-canvi-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-nuria', 'geolocation': '41.452155|2.224168', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/07/03', 'date': '03/07/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095a90>, 'id': 'projecte-per-a-la-instal-lacio-de-coberta-metal-lica-als-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda', 'uid': 'c37540c9007f463a9c385a4b58bf862a', 'title': 'Projecte per a la instal·lació de coberta metàl·lica als vestidors del Complex Esportiu de LLoreda', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-de-coberta-metal-lica-als-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-de-coberta-metal-lica-als-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-de-coberta-metal-lica-als-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda', 'geolocation': '41.44996424694422|2.2317481040954594', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/05/13', 'date': '13/05/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240966c0>, 'id': 'projecte-de-substitucio-de-fusteries-i-persianes-de-les-finestres-de-lescola-baldiri-reixac', 'uid': '15d7fc10810348968f99a5580eb6e5c2', 'title': "Projecte de substitució de fusteries i persianes de les finestres de l'Escola Baldiri Reixac", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-substitucio-de-fusteries-i-persianes-de-les-finestres-de-lescola-baldiri-reixac/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-substitucio-de-fusteries-i-persianes-de-les-finestres-de-lescola-baldiri-reixac/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-substitucio-de-fusteries-i-persianes-de-les-finestres-de-lescola-baldiri-reixac', 'geolocation': '41.44290825|2.222541113370313', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/05/13', 'date': '13/05/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240962b0>, 'id': 'projecte-dadequacio-de-la-pista-de-patinatge-del-complex-esportiu-can-cabanyes', 'uid': 'c6592e00a102475198459db4e59b99bf', 'title': "Projecte d'adequació de la pista de patinatge del Complex Esportiu Can Cabanyes", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dadequacio-de-la-pista-de-patinatge-del-complex-esportiu-can-cabanyes/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dadequacio-de-la-pista-de-patinatge-del-complex-esportiu-can-cabanyes/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dadequacio-de-la-pista-de-patinatge-del-complex-esportiu-can-cabanyes', 'geolocation': '41.4492819|2.2346638', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/05/13', 'date': '13/05/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094320>, 'id': 'projecte-per-a-la-instal-lacio-dels-ventiladors-a-lescola-virolet', 'uid': 'e6c86e96d8f84f7a873d2b4e70fafef7', 'title': "Projecte per a la instal·lació dels ventiladors a l'Escola Virolet", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-dels-ventiladors-a-lescola-virolet/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-dels-ventiladors-a-lescola-virolet/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-instal-lacio-dels-ventiladors-a-lescola-virolet', 'geolocation': '41.462604455143385|2.2430562973022465', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/05/03', 'date': '03/05/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240955e0>, 'id': 'projecte-de-reparacio-del-parament-exterior-dels-ninxols-i-rehabilitacio-de-coberta-de-la-capella-del-cementiri-del-sant-crist-de-badalona', 'uid': 'ab22cfb2c6aa4f5eb01d8575157b5c26', 'title': 'Projecte de reparació del parament exterior dels nínxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri del Sant Crist de Badalona', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-del-parament-exterior-dels-ninxols-i-rehabilitacio-de-coberta-de-la-capella-del-cementiri-del-sant-crist-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-del-parament-exterior-dels-ninxols-i-rehabilitacio-de-coberta-de-la-capella-del-cementiri-del-sant-crist-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reparacio-del-parament-exterior-dels-ninxols-i-rehabilitacio-de-coberta-de-la-capella-del-cementiri-del-sant-crist-de-badalona', 'geolocation': '41.4512557|2.2521792', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/05/03', 'date': '03/05/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095d60>, 'id': 'projecte-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-sant-bartomeu', 'uid': '58a2e6b2e9bc42088fc54110e8d2c296', 'title': 'Projecte de millora del ferm de la calçada del carrer Sant Bartomeu', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-sant-bartomeu/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-sant-bartomeu/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-del-ferm-de-la-calcada-del-carrer-sant-bartomeu', 'geolocation': '41.4423668|2.2165472', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/04/24', 'date': '24/04/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094e10>, 'id': 'projecte-de-reforma-dels-nuclis-de-serveis-de-la-planta-segona-de-lescola-ventos-mir', 'uid': 'c05a69a40c1a42ce8263950332707a10', 'title': "Projecte de reforma dels nuclis de serveis de la planta segona de l'Escola Ventós Mir", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-dels-nuclis-de-serveis-de-la-planta-segona-de-lescola-ventos-mir/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-dels-nuclis-de-serveis-de-la-planta-segona-de-lescola-ventos-mir/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-dels-nuclis-de-serveis-de-la-planta-segona-de-lescola-ventos-mir', 'geolocation': '41.4448255|2.2454365', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/04/15', 'date': '15/04/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240971b0>, 'id': 'projecte-per-a-la-pavimentacio-de-part-de-la-vorera-del-cami-del-tanatori', 'uid': '3a717ec670534d5782b8e21743846051', 'title': 'Projecte per a la pavimentació de part de la vorera del camí del Tanatori', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-pavimentacio-de-part-de-la-vorera-del-cami-del-tanatori/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-pavimentacio-de-part-de-la-vorera-del-cami-del-tanatori/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-pavimentacio-de-part-de-la-vorera-del-cami-del-tanatori', 'geolocation': '41.4814863|2.2421527', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/04/15', 'date': '15/04/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096170>, 'id': 'projecte-per-a-realitzar-diverses-actuacions-a-les-places-publiques-del-districte-6', 'uid': '15960743e0ca47519841b3dad1976afc', 'title': 'Projecte per a realitzar diverses actuacions a les places públiques del Districte 6', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-realitzar-diverses-actuacions-a-les-places-publiques-del-districte-6/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-realitzar-diverses-actuacions-a-les-places-publiques-del-districte-6/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-realitzar-diverses-actuacions-a-les-places-publiques-del-districte-6', 'geolocation': '41.44849655|2.232529087104294', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/04/08', 'date': '08/04/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf240977a0>, 'id': 'projecte-de-millora-de-laccessibilitat-despais-publics-del-districte-5', 'uid': 'dc1acdec0a9d4f288c30ab9eab58500b', 'title': "Projecte de Millora de l'accessibilitat d'espais públics del districte 5", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-de-laccessibilitat-despais-publics-del-districte-5/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-de-laccessibilitat-despais-publics-del-districte-5/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-millora-de-laccessibilitat-despais-publics-del-districte-5', 'geolocation': '41.4407142|2.2312515', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/03/21', 'date': '21/03/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095b30>, 'id': 'instal-lacio-de-reixes-de-recollida-daigues-pluvials-i-embornals-a-diversos-carrers-de-badalona', 'uid': '55fbb7a0d68e4d68a041bc82c779f005', 'title': "Instal·lació de reixes de recollida d'aigües pluvials i embornals a diversos carrers de Badalona", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/instal-lacio-de-reixes-de-recollida-daigues-pluvials-i-embornals-a-diversos-carrers-de-badalona/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/instal-lacio-de-reixes-de-recollida-daigues-pluvials-i-embornals-a-diversos-carrers-de-badalona/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/instal-lacio-de-reixes-de-recollida-daigues-pluvials-i-embornals-a-diversos-carrers-de-badalona', 'geolocation': '41.4538333|2.2427145', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/03/15', 'date': '15/03/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095090>, 'id': 'asfaltat-provisional-del-solar-situat-en-el-carrer-eduard-maristany-amb-carrer-mar-tirrena', 'uid': 'c126aa12b5e445f1a792c9bfd0e97539', 'title': 'Asfaltat provisional del solar situat en el carrer Eduard Maristany amb carrer Mar Tirrena', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/asfaltat-provisional-del-solar-situat-en-el-carrer-eduard-maristany-amb-carrer-mar-tirrena/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/asfaltat-provisional-del-solar-situat-en-el-carrer-eduard-maristany-amb-carrer-mar-tirrena/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/asfaltat-provisional-del-solar-situat-en-el-carrer-eduard-maristany-amb-carrer-mar-tirrena', 'geolocation': '41.4332552|2.2382873', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/02/25', 'date': '25/02/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094910>, 'id': 'reforma-servei-ceip-josep-carner', 'uid': '36b742cca993439f93d8ef6c6bfee11b', 'title': 'Reforma servei CEIP Josep Carner', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-servei-ceip-josep-carner/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-servei-ceip-josep-carner/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reforma-servei-ceip-josep-carner', 'geolocation': '41.4418383|2.2249547', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/02/06', 'date': '06/02/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095400>, 'id': 'projecte-durbanitzacio-confluencia-dels-carrers-santa-barbara-i-vila-llebrera', 'uid': '29bcca86f1524b2d8dd19a612a451dda', 'title': "Projecte d'urbanització confluència dels carrers Santa Bàrbara i Vila-Llebrera", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-confluencia-dels-carrers-santa-barbara-i-vila-llebrera/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-confluencia-dels-carrers-santa-barbara-i-vila-llebrera/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-durbanitzacio-confluencia-dels-carrers-santa-barbara-i-vila-llebrera', 'geolocation': '41.4522323|2.2418536', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/02/06', 'date': '06/02/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094d70>, 'id': 'reurbanitzacio-torrent-de-batlloria', 'uid': 'd940dc0550c2427e8553894e40a6bf30', 'title': 'Reurbanització Torrent de Batllòria', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reurbanitzacio-torrent-de-batlloria/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reurbanitzacio-torrent-de-batlloria/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reurbanitzacio-torrent-de-batlloria', 'geolocation': '41.4501724|2.2399425', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/02/05', 'date': '05/02/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24094e60>, 'id': 'projecte-complementari-de-la-coberta-a-lescola-pere-de-tera', 'uid': '0f1b66bfdcec4b7bba4ffaec3a9047fe', 'title': 'Projecte complementari de la coberta a l´Escola Pere de Tera', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-complementari-de-la-coberta-a-lescola-pere-de-tera/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-complementari-de-la-coberta-a-lescola-pere-de-tera/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-complementari-de-la-coberta-a-lescola-pere-de-tera', 'geolocation': '41.4402322|2.2143486', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/01/28', 'date': '28/01/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097ed0>, 'id': 'substitucio-del-paviment-de-cautxu-del-ceip-ventos-mir', 'uid': 'b08d06611c94400995863ad16acd19bd', 'title': 'Substitució del paviment de cautxú del CEIP Ventós Mir', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-del-paviment-de-cautxu-del-ceip-ventos-mir/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-del-paviment-de-cautxu-del-ceip-ventos-mir/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-del-paviment-de-cautxu-del-ceip-ventos-mir', 'geolocation': '41.4448255|2.2454365', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/01/23', 'date': '23/01/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095f90>, 'id': 'millora-del-ferm-c-mar-de-deu-de-fatima', 'uid': '8993484aa14a442aac8a7e9d2c0cd3ec', 'title': 'Millora del ferm c/ Mar de Déu de Fàtima', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-c-mar-de-deu-de-fatima/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-c-mar-de-deu-de-fatima/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-c-mar-de-deu-de-fatima', 'geolocation': '41.452475|2.2333165', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/01/23', 'date': '23/01/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095ea0>, 'id': 'projecte-del-col-lector-del-carrer-pau-piferrer', 'uid': '0153950e13cc4a4491db4297c77f37a1', 'title': 'Projecte del col·lector del carrer Pau Piferrer', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-del-col-lector-del-carrer-pau-piferrer/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-del-col-lector-del-carrer-pau-piferrer/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-del-col-lector-del-carrer-pau-piferrer', 'geolocation': '41.4427336|2.2244906', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2019/01/15', 'date': '15/01/2019'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097930>, 'id': 'projecte-finestres-escola-ventos-mir', 'uid': '4ed840412f1e42fe8910ac074d4b163b', 'title': 'Projecte finestres escola Ventós Mir', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-finestres-escola-ventos-mir/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-finestres-escola-ventos-mir/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-finestres-escola-ventos-mir', 'geolocation': '41.4448255|2.2454365', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/11/19', 'date': '19/11/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24096210>, 'id': 'projecte-del-casal-de-la-gent-gran-del-raval', 'uid': '424225ba9529482aafb865fc19a95d85', 'title': 'Projecte del casal de la Gent gran del Raval', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-del-casal-de-la-gent-gran-del-raval/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-del-casal-de-la-gent-gran-del-raval/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-del-casal-de-la-gent-gran-del-raval', 'geolocation': '41.4447061|2.2372403', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/11/06', 'date': '06/11/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf09d07de0>, 'id': 'projecte-dampliacio-de-la-vorera-del-c-fogars-de-tordera', 'uid': '52b753734ca5449da802eb390d9628da', 'title': "Projecte d''Ampliació de la vorera del c/ Fogars de Tordera", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dampliacio-de-la-vorera-del-c-fogars-de-tordera/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dampliacio-de-la-vorera-del-c-fogars-de-tordera/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-dampliacio-de-la-vorera-del-c-fogars-de-tordera', 'geolocation': '41.4661743|2.2389378', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/09/21', 'date': '21/09/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf09d04690>, 'id': 'millora-daccessibilitat-cruilla-c-asia-berlin', 'uid': '6563d58539364af89f6bf0caa037f019', 'title': "Millora d''accessibilitat cruïlla c/ Àsia-Berlín", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-daccessibilitat-cruilla-c-asia-berlin/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-daccessibilitat-cruilla-c-asia-berlin/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-daccessibilitat-cruilla-c-asia-berlin', 'geolocation': '41.4426329|2.2214109', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/09/21', 'date': '21/09/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf09d06080>, 'id': 'millora-del-ferm-c-pedro-antonio-de-alarcon', 'uid': '20027556c35844d3909402a4b0da3744', 'title': 'Millora del ferm c/ Pedro Antonio de Alarcón', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-c-pedro-antonio-de-alarcon/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-c-pedro-antonio-de-alarcon/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-c-pedro-antonio-de-alarcon', 'geolocation': '41.4566082|2.2203403', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/09/21', 'date': '21/09/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf09d05270>, 'id': 'millora-del-ferm-del-c-cuba', 'uid': '52d3a8a5abd44dcfaae0dd4569e0db86', 'title': 'Millora del ferm del c/ Cuba', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-del-c-cuba/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-del-c-cuba/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/millora-del-ferm-del-c-cuba', 'geolocation': '41.4512443|2.2384103', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/09/21', 'date': '21/09/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf09d07ca0>, 'id': 'projecte-de-reforma-dels-vestidors-del-camp-de-rugbi-i-pistes-datletisme', 'uid': 'f993eb4b3f604f71a26c8b3128f6e37d', 'title': "Projecte de reforma dels vestidors del camp de rugbi i pistes d''atletisme", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-dels-vestidors-del-camp-de-rugbi-i-pistes-datletisme/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-dels-vestidors-del-camp-de-rugbi-i-pistes-datletisme/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-de-reforma-dels-vestidors-del-camp-de-rugbi-i-pistes-datletisme', 'geolocation': '41.4684276|2.2346818', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/06/20', 'date': '20/06/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf09d04190>, 'id': 'projecte-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda', 'uid': '146e39729bf54cd3b4914cbe3cc61d7b', 'title': 'Projecte per a la reparació de la coberta dels vestidors del complex esportiu de Lloreda', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/projecte-per-a-la-reparacio-de-la-coberta-dels-vestidors-del-complex-esportiu-de-lloreda', 'geolocation': '41.451636884091045|2.228658199310303', 'approval_year': '2019', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/06/15', 'date': '15/06/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097bb0>, 'id': 'substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-sant-bru-entre-el-carrer-seu-durgell-i-riera-canyado', 'uid': 'da7b56708e264167854db183c64bb36a', 'title': 'Substitució del Clavegueram i Reasfaltat del Carrer Sant Bru entre el carrer Seu d´Urgell i Riera Canyadó', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-sant-bru-entre-el-carrer-seu-durgell-i-riera-canyado/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-sant-bru-entre-el-carrer-seu-durgell-i-riera-canyado/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-del-clavegueram-i-reasfaltat-del-carrer-sant-bru-entre-el-carrer-seu-durgell-i-riera-canyado', 'geolocation': '41.4529066|2.2505602', 'approval_year': '2018', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/12/17', 'date': '17/12/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24095c20>, 'id': 'formacio-del-passos-de-vianants-en-els-barris-de-bonavista-bufala-la-morera-pomar-i-montigala', 'uid': 'b6039a36af4c40d4b6028ecec607251d', 'title': 'Formació del passos de Vianants en els barris de Bonavista, Bufalà, La Morera, Pomar i Montigalà', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/formacio-del-passos-de-vianants-en-els-barris-de-bonavista-bufala-la-morera-pomar-i-montigala/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/formacio-del-passos-de-vianants-en-els-barris-de-bonavista-bufala-la-morera-pomar-i-montigala/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/formacio-del-passos-de-vianants-en-els-barris-de-bonavista-bufala-la-morera-pomar-i-montigala', 'geolocation': '41.4493539|2.248254', 'approval_year': '2018', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/11/26', 'date': '26/11/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf24097660>, 'id': 'reparacions-dobres-dels-casals-de-la-gent-gran-can-canyado-antonia-boada-can-mercader-lloreda-pep-ventura-i-sant-anotni-de-llefia', 'uid': '36c2349239074aaaaf4ffc2180523aab', 'title': "Reparacions d''obres dels Casals de la Gent Gran: Can Canyadó, Antònia Boada, Can Mercader, Lloreda, Pep Ventura i Sant Anotni de Llefià", 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacions-dobres-dels-casals-de-la-gent-gran-can-canyado-antonia-boada-can-mercader-lloreda-pep-ventura-i-sant-anotni-de-llefia/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacions-dobres-dels-casals-de-la-gent-gran-can-canyado-antonia-boada-can-mercader-lloreda-pep-ventura-i-sant-anotni-de-llefia/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/reparacions-dobres-dels-casals-de-la-gent-gran-can-canyado-antonia-boada-can-mercader-lloreda-pep-ventura-i-sant-anotni-de-llefia', 'geolocation': '41.4509012|2.2301158', 'approval_year': '2018', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/11/06', 'date': '06/11/2018'}
{'item': <Products.ZCatalog.Catalog.Catalog.useBrains.<locals>.mybrains object at 0x7fdf09d07b10>, 'id': 'substitucio-de-calderes-a-diferents-escoles-josep-boada-margarita-xirgu-i-rafael-casanova', 'uid': '7d278a2a6f08421794816590885dba26', 'title': 'Substitució de calderes a diferents escoles: Josep Boada, Margarita Xirgu i Rafael Casanova', 'description': '', 'image': True, 'subjects': (), 'url_image': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-de-calderes-a-diferents-escoles-josep-boada-margarita-xirgu-i-rafael-casanova/@@images/image/preview', 'url_image_large': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-de-calderes-a-diferents-escoles-josep-boada-margarita-xirgu-i-rafael-casanova/@@images/image/large', 'url': 'https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/projectes-i-obres/substitucio-de-calderes-a-diferents-escoles-josep-boada-margarita-xirgu-i-rafael-casanova', 'geolocation': '41.4358728|2.2174296725633122', 'approval_year': '2018', 'project_status': 'Aprovat', 'project_service': 'Projectes i obres', 'datetime': '2018/11/05', 'date': '05/11/2018'}