Twitter Facebook Instagram Youtube

TIPUS D'OBRES QUE REQUEREIXEN COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MENORS (ANNEX 2 DE L’ORDENANÇA) (O 2 / W 2) I ASSABENTATS (ANNEX 3 DE L’ORDENANÇA) (O 3 / W 3)

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.