Twitter Facebook Instagram Youtube

La garantia dels vehicles automòbils

Els vehicles nous de primera mà

L’adquisició d’un automòbil comporta una despesa prou important, per la qual cosa és molt important saber quin és el període mínim legal de garantia. En aquest sentit, i malgrat que els fabricants i concessionaris acostumen a donar més temps del legal, cal saber que la garantia mínima dels vehicles automòbils és de dos anys.

El document de garantia s’ha de lliurar al consumidor juntament i en el mateix moment que se li lliura el vehicle.

Durant la vigència de la garantia, el consumidor té dret com a mínim a:

• La reparació gratuïta de tots els components del vehicle

• Si la reparació no és satisfactòria i el vehicle no queda en condicions òptimes, el consumidor té dret que se li substitueixi per un vehicle idèntic o que se li retorni l’import de la reparació.

Els vehicles usats de segona mà

En aquests casos, el venedor ha de lliurar al comprador una garantia per escrit amb la descripció del vehicle, marca, model, matrícula, anys d’antiguitat, quilòmetres del comptador, destinació anterior i data de l’última ITV.

També hi han de constar el garant, el titular de la garantia, els drets objecte de la garantia —que són els mateixos que els dels vehicles de primera mà (reparació i substitució o devolució si s’escau)— i el termini de durada de la garantia.

Aquests vehicles usats tenen una garantia mínima d'un any, a comptar del moment de la recepció del vehicle.

AL DEPARTAMENT DE CONSUM ATENEM LES CONSULTES I RECLAMACIONS SOBRE AQUESTA MATÈRIA. Truqueu al telèfon 93 483 27 44.

Fitxers relacionats