Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va acordar en sessió ordinària celebrada el 28 de febrer de 2023 l’aprovació inicial de les bases específiques que regiran la convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a l’educació, participació, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminisme, serveis socials,gent gran, convivència, salut i comerç, durant l’exercici 2023, així com els annexos que s’hi acompanyen, els quals fixen els criteris i requisits específics de cada subvenció.

Aquestes bases van esdevenir aprovades definitivament el 24 d’abril de 2023 mitjançant la publicació al BOPB (CVE 202310072239).

Qui ho pot demanar?

Podran obtenir la condició de beneficiaris aquelles entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona; que les activitats complementin o supleixin la competència municipal, i que siguin sense afany de lucre.

Com es pot sol·licitar?

Les sol·licituds per a l’any 2023 s’hauran de fer a través de la seu electrònica, des del 31/08/2023 fins al 28/09/2023, ambdós inclosos, en el següent enllaç