Twitter Facebook Instagram Youtube

Subvencions directes o nominatives

Qui ho pot demanar?

Les entitats o col·lectius destinataris de cadascuna de les subvencions finalistes o nominatives d’acord amb el que determina el Pla Estratègic de Subvencions vigent i el pressupost municipal.

Com es pot sol·licitar?

Les sol·licituds s’hauran de fer a través de la seu electrònica, en el següent enllaç

Justificació