Twitter Facebook Instagram Youtube

El Consistori

Coneix qui forma part del Consistori municipal i la seva activitat

  • Agenda institucional

    Informa't de l'activitat institucional de l'Alcalde i dels regidors i regidores.

    Llegir més
  • Codi ètic i de conducta

    Coneix els principis ètics i normes de conducta que han de guiar l’actuació de l'Alcalde, regidors i regidores i alts càrrecs de l'Ajuntament.

    Llegir més