Twitter Facebook Instagram Youtube

Expedient 2024/11741B

Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts socials de la societat mercantil municipal ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA

Fitxers relacionats