Twitter Facebook Instagram Youtube

Expedient 2021/23487Q

Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU-2 de la MPPGM als àmbits de l’avinguda del Marquès de Mont-Roig i de la carretera de Pomar.