Twitter Facebook Instagram Youtube

La Tresoreria municipal

La funció de la Tresoreria Municipal és desenvolupar les tasques relatives a la custòdia i planificació de tots els recursos econòmics-financers de l’entitat local (fons, valors i efectes) i la gestió d’ingressos i recaptació.

El Departament de tresoreria està compost per les següents unitats:

  • Unitat de Planificació financera
  • Unitat de Recaptació voluntària
  • Unitat de Pagaments

Qualsevol gestió que correspongui a les funcions de tresoreria cal adreçar-se mitjançant un formulari normalitzat, que, en cas de les persones físiques, es pot obtenir a les dependències municipals o bé es pot descarregar directament de la Seu electrònica .

Adreça: Carrer del Mar, 2-4, 08911 Badalona

Horari: De dilluns a divendres de 8:30h a 13.30h i dijous a la tarda de 16.00h a 18:00h, Setmana Santa i Nadal, tardes tancat.