Twitter Facebook Instagram Youtube

Publicació de plans , programes i previsions de tresoreria

La unitat de Planificació Financera, a més a més de les funcions de realització i comptabilització de cobraments i pagaments, elabora plans, programes i previsions de tresoreria, i la preparació del Pla de Disposició de Fons.

Els podeu trobar publicats en el següent enllaç.

Fitxers relacionats