Twitter Facebook Instagram Youtube

Xarxa BELC

La Xarxa BELC (Building Europe with Local Councillors), es una iniciativa que aplega càrrecs electes de pobles i ciutats d’arreu de la Unió Europea. Badalona forma part d'aquesta Xarxa amb l'objectiu de col·laborar amb altres municipis de europa, rebre informació sobre polítiques i accions de la UE, i obtenir assistència per organitzar activitats amb la ciutadania.