Twitter Facebook Instagram Youtube

Eleccions al Parlament Europeu 2024

Calendari electoral

Puc votar?

Podrà votar tothom qui consti al cens electoral, que està format per:

A l'Estat espanyol (a candidatures presentades a l'Estat espanyol) poden votar: 

 • Tots els ciutadans espanyols que siguin majors de 18 anys que resideixin: 
  • A l’Estat, mitjançant el vot presencial en urna o el vot per correu.
  • A l’estranger, mitjançant procediment de vot dels residents absents que viuen a l'estranger.
 • Els nacionals dels altres Estats membres de la UE que resideixin a l’Estat espanyol, sempre que: 
  • Compleixin els mateixos requisits exigits als ciutadans espanyols.
  • No hagin estat privats de dret de sufragi al seu país d’origen.
  • Hagin manifestat la seva voluntat de votar a l’Estat (cosa que podien fer fins al 30  de gener passat). En cas de no haver manifestat la seva intenció de votar a l’Estat, és possible que puguin votar als seus països d’origen, en funció del que determinin les legislacions electorals respectives.

Els ciutadans espanyols residents absents que visquin de manera permanent (CERA) a qualsevol altre dels 26 Estats membres de la UE poden votar, si ho desitgen, als seus països d’acollida (a les candidatures presentades en el país d'acollida), sempre que: 

 • Compleixin els requisits i les condicions previstes per les legislacions electorals respectives.
 • Renunciïn a votar a l’Estat espanyol.

Pot Consultar el Cens per aquest procés electoral durant el termini marcat al calendari com a "consulta del cens".

En cas de no aparèixer al cens pot fer una reclamació, durant el període marcat al calendari, a l'Ajuntament de Badalona, edifici El Viver. (Més informació aquí)

Per a més informació podeu consultar aquí.

Com voto?

Vot presencial

Vot per correu des d’Espanya Pot sol·licitar-lo presencialment a una oficina de Correus o amb certificat digital aquí

Residents permanents a l'estranger (CERA)

On es vota a Badalona?

En aquest mapa es veuen tots els col·legis electorals de Badalona. Pot consultar a quin col·legi s'ha de dirigir aquí.

Informació per a Membres de Mesa

Consulti aquí el Manual dels membres de mesa

Informació del vot accessible

Consulti aquí informació sobre l'Accessibilitat del procés electoral i sobre el Procediment de votació accessible

Formacions polítiques proclamades

Consulti aquí les Candidatures proclamades

Més informació

Web Eleccions al Parlament Europeu del Ministeri de l'Interior