Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament i els sindicats IAC-CATAC, UGT, SIP-FEPOL i CCOO signen un acord per augmentar la partida de productivitat i millorar les condicions laborals de la plantilla municipal

L’Ajuntament i els sindicats IAC-CATAC, UGT, SIP-FEPOL i CCOO signen un acord per augmentar la partida de productivitat i millorar les condicions laborals de la plantilla municipal.

Per a la millora de la productivitat es valoraran els objectius assolits, el rendiment de l’empleat i la formació continuada realitzada

L’Ajuntament de Badalona i els sindicats IAC-CATAC, UGT, SIP-FEPOL i CCOO han signat aquest dimecres un acord que suposa un augment de la partida destinada a millorar el sistema de productivitat dels treballadors municipals i que recull un nou acord marc amb compromisos de millores per a la plantilla municipal. L’acte de signatura ha comptat amb la presència del primer tinent d’alcaldia i regidor d’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, Juan Fernández, i la regidora de l’Àmbit de Recursos Humans, Eva Guillén.

La resolució signada, que es va acordar en la Mesa General de Negociació, celebrada el passat mes de març, conté dotze acords que integren el Protocol d’actuació entre el Govern municipal i les seccions sindicals de l’Ajuntament de Badalona, amb la voluntat de millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla municipal durant aquest mandat. Dins d’aquest conjunt d’acords també s’inclou un nou sistema de productivitat per al personal.

L’esmentat Protocol preveu les actuacions següents:

1. Compromís d’augmentar la plantilla i la dotació pressupostària.

2. Concloure la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) durant l’exercici 2025.

3. Desenvolupar durant el 2024 i 2025 un procés de simplificació de llocs de treball.

4. Implementar el nou acord de complement de productivitat, basat en un sistema d’avaluació del rendiment i assoliment d’objectius.

5. Executar els processos d’oposició, tenint en compte la màxima taxa de reposició i de promoció interna.

6. Desenvolupar sistemes de provisió de llocs de treball àgils i adequats a les necessitats.

7. Desenvolupar sistemes que permetin la carrera professional horitzontal i vertical.

8. Aprovar un nou acord de condicions de treball, que integri els diferents acords parcials i substitueixi els acords derogats.

9. Fer un estudi organitzatiu que permeti la millor cobertura dels serveis i la racionalització dels calendaris i horaris del personal.

10. Aprovar el Pla d’Igualtat i desenvolupar les mesures per assolir la plena igualtat.

11. Impulsar la formació continuada del personal municipal.

12. Garantir la dotació pressupostària per desenvolupar totes les actuacions en matèria de personal.

El nou sistema de productivitat, que es fixa en el punt quart d’aquest Protocol, s’aplicarà durant els anys 2024, 2025, 2026 i 2027. Aquest nou sistema inclou l’avaluació tant per al personal base com per als comandaments i preveu que s’avaluïn els objectius assolits, el rendiment de l’empleat i la formació continuada realitzada.

El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Badalona, Juan Fernández, destaca que el nou sistema de productivitat permet incentivar i valorar el treball i l’esforç de la plantilla i contribueix a fomentar la productivitat i l’eficàcia de l’Ajuntament. “Amb la signatura del Protocol d’actuació entre el Govern municipal i les seccions sindicals de l’Ajuntament establim un full de ruta clar amb els compromisos del Govern per millorar les condicions de treball de la plantilla municipal, fet que millorarà el funcionament de l’Ajuntament”, ha assegurat Fernández.