Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament i els sindicats IAC-CATAC, UGT, SIP-FEPOL i CCOO arriben a un acord per millorar la productivitat i les condicions laborals de la plantilla municipal

Edifici municipal El Viver.
Edifici municipal El Viver

Per a la millora de la productivitat es valoraran els objectius assolits, el rendiment de l’empleat i la formació continuada realitzada

L’Ajuntament de Badalona i els sindicats IAC-CATAC, UGT, SIP-FEPOL i CCOO han arribat a un acord per millorar el sistema de productivitat dels treballadors municipals, així com un nou acord marc amb compromisos de millores per a la plantilla municipal.

La resolució subscrita, que es va acordar en la Mesa General de Negociació, celebrada ahir dimarts, conté dotze acords que integren el Protocol d’actuació entre el Govern municipal i les seccions sindicals de l’Ajuntament de Badalona, amb la voluntat de millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla municipal durant aquest mandat. Dins d’aquest conjunt d’acords també es va aprovar la proposta d’un nou sistema de productivitat per al personal.

L’esmentat Protocol preveu les actuacions següents:

1. Compromís d’augmentar la plantilla i la dotació pressupostària.

2. Concloure la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) durant l’exercici 2025.

3. Desenvolupar durant el 2024 i 2025 un procés de simplificació de llocs de treball.

4. Implementar el nou acord de complement de productivitat, basat en un sistema d’avaluació del rendiment i assoliment d’objectius.

5. Executar els processos d’oposició, tenint en compte la màxima taxa de reposició i de promoció interna.

6. Desenvolupar sistemes de provisió de llocs de treball àgils i adequats a les necessitats.

7. Desenvolupar sistemes que permetin la carrera professional horitzontal i vertical.

8. Aprovar un nou acord de condicions de treball, que integri els diferents acords parcials i substitueixi els acords derogats.

9. Fer un estudi organitzatiu que permeti la millor cobertura dels serveis i la racionalització dels calendaris i horaris del personal.

10. Aprovar el Pla d’Igualtat i desenvolupar les mesures per assolir la plena igualtat.

11. Impulsar la formació continuada del personal municipal.

12. Garantir la dotació pressupostària per desenvolupar totes les actuacions en matèria de personal.

En relació amb el punt quart d’aquest Protocol, la Mesa General de Negociació va acordar, amb el vot favorable dels sindicats IAC-CATAC, UGT, SIP-FEPOL i CCOO, un nou sistema de productivitat que s’aplicarà durant els anys 2024, 2025, 2026 i 2027. Aquest nou sistema inclou l’avaluació tant per al personal base com per als comandaments i preveu que s’avaluïn els objectius assolits, el rendiment de l’empleat i la formació continuada realitzada.

La regidora de l’Àmbit de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona, Eva Guillén, ha volgut destacar que amb aquest sistema de productivitat “es pretén incentivar i valorar el treball i l’esforç de la plantilla i contribuir, alhora, a fomentar la productivitat global i l’eficàcia de l’Ajuntament”. D’altra banda, segons Guillén, el Protocol d’actuació entre el Govern municipal i les seccions sindicals de l’Ajuntament “és un full de ruta clar dels principals compromisos del Govern per millorar les condicions de treball de la plantilla”.

Per la seva banda, els sindicats signants han fet públic un comunicat en què han valorat positivament els acords assolits ja que “suposen una millora per al conjunt de la plantilla i estableixen una sèrie de compromisos per part del Govern municipal”.