Twitter Facebook Instagram Youtube

El Govern de Badalona fa el primer pas per a la construcció de la nova piscina municipal de 50 metres a l’antic solar de la FOCUS

Espai de l’antiga fàbrica FOCUS, al solar comprès pels carrers Molí de la Torre, Jaume Passarell i l'autopista C-31.
Espai de l’antiga fàbrica FOCUS, al solar comprès pels carrers Molí de la Torre, Jaume Passarell i l'autopista C-31
“Després de molts anys, tal com em vaig comprometre, la nova piscina serà una realitat en aquest mandat”, ha manifestat l’alcalde, Xavier Garcia Albiol

El Govern de Badalona ha fet el primer pas per a la construcció d’un complex esportiu amb una nova piscina municipal de 50 metres en l’espai de l’antiga fàbrica FOCUS, al solar comprès pels carrers Molí de la Torre, Jaume Passarell i l'autopista C-31. Aquest primer pas ha sigut l’adjudicació, a una empresa externa, del contracte per a la redacció de l'estudi d'assessorament del procés.

Els treballs adjudicats inclouran l’estudi de la demanda potencial del centre esportiu, amb l’objectiu  de concretar i revisar el dimensionament de l'equipament; l’adaptació de l’avantprojecte redactat per assegurar que compleixi amb les necessitats actuals; el cronograma i planificació; l’estimació econòmica de la inversió i la redacció del plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). Aquest document regirà la licitació del contracte de serveis d'arquitectura per a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció del complex esportiu.

El Pla d'Equipaments Esportius de Badalona identifica un dèficit de piscines cobertes a la ciutat, especialment una piscina de 50 metres. Des de l’àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, el projecte es presenta com una resposta a l'interès creixent en hàbits saludables de pràctica d'activitat física i esport i a l'interès social i públic. Poder comptar amb un nou equipament esportiu d’aquestes característiques també ha estat una demanda de diversos col·lectius, incloent-hi el Club Natació Badalona,  així com una demanda que s’ha expressat en mocions amb el suport d’una àmplia majoria en el Ple Municipal.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacat la importància que  comenci el procés per tirar endavant el projecte. “Després de molts anys, tal com em vaig comprometre, la nova piscina municipal serà una realitat en aquest mandat”, ha explicat l’alcalde. “Badalona necessita una piscina en condicions, perquè la situació actual no és raonable, ni per l’estat de les instal·lacions que ara tenim a la ciutat ni pels equipaments que correspondria tenir a una ciutat de la nostra dimensió”, ha afirmat. “Amb aquesta adjudicació, el govern de Badalona reafirma el seu compromís amb la millora de les instal·lacions esportives municipals i amb la promoció de l'activitat física i esportiva a la ciutat”, ha afegit