Twitter Facebook Instagram Youtube

El dilluns 6 de maig, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Detall del Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona.
Detall del Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona

La sessió començarà a les 18 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dilluns 6 de maig, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç:

http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de maig té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar l’acta número 5, corresponent a la sessió ordinària de 2 d’abril de 2024.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

 1. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic al nucli històric de Dalt de la Vila, carrer de la Quintana Alta, 26-28-30-32-34-36, amb carrer Lladó, 1-3-5-7-9, de Badalona.

 

 1. Aprovar el conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge (anys 2024-2027).

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

 1. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost municipal de despeses de 2024 (Subvenció finalista VIUTEA Associació), per l’organització del casal d’estiu i extraescolars d’esport adaptat, import de 10.000 euros).

 

 1. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (subvenció finalista Tennis Club Badalona, import de 20.000 euros).

 

 1. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (execució de liquidació provisional sentència estimatòria JCA-11 a favor de Serveis Educatius Cavall de Cartró SL (escoles bressol), import de 306.600,65 euros.

 

 1. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 i del seu annex d'inversions (mobiliari pisos acollida urgència), import de 5.214,74 euros11.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

 1. Aprovació de la despesa per a la prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària per part de Badalona Serveis Assistencials SA, corresponent a l’any 2024.

 

 1. Declarar la compatibilitat per a la realització d’una segona ocupació en l’àmbit privat i de caràcter marginal i puntual al regidor senyor Àlex Montornès Torrecillas.

 

Proposicions urgents

 

 1. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

Donar compte de decrets i resolucions

 1. Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 28 de març de 2024, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms.

 

 1. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de l'informe resum anual 2023: Funció Interventora, Control Permanent i Auditoria Pública.

 

 1. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024003105, de data 19 de març de 2024, de designació d’alcalde accidental des de les 19:30 h del dia 20 de març fins les 19:30 h del dia 21 de març de 2024.

 

 1. Donar compte al Ple de la resolució de l’Alcaldia núm. 2024003190 de data 31 de març de 2024 referent a la designació d’un nou portaveu titular i suplent del grup municipal del Partit Popular.

 

 1. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024003263, de data 21 de març de 2024, de designació d’alcalde accidental des de les 08:00 h del dia 25 de març fins les 18:00 h del dia 28 de març de 2024.

 

 1. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024003483 de data 2 d’abril de 2024 en relació a la designació de membres d’una comissió informativa, a sol·licitud del grup municipal de Badalona en Comú Podem.

 

 1. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024003682, de data 5 d’abril de 2024, de designació d’alcalde accidental des de les 15.00 h del dia 7 d’abril fins a les 17.30 h del dia 9 d’abril de 2024.

 

 1. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024004023, de data 13 d’abril de 2024, de designació d’alcalde accidental els dies 15 a 18 d’abril de 2024.

 

 1. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2024.

 

Mocions dels Grups Municipals

 1. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona, d'Esquerra Republicana de Catalunya i Badalona en Comú Podem per demanar la permuta o expropiació de les finques edificables de l'entrada al parc de Ca l'Arnús, pel carrer Sant Bru.

 

 1. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona, sobre recursos d'emergència residencial per a persones sense llar.

 

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona, de suport a Oleguer Serra i a totes les investigades per la causa del Tsunami Democràtic.

 

 1. Moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per impulsar un cinema públic a l'antic cinema nou del carrer de Mar.

 

TORN OBERT DE PARAULES

 

PRECS I PREGUNTES